Gå till innehåll

Naturbruksprogrammet

För dig som är intresserad av hästar, lantbruk eller skogsbruk.

3

Inriktningar:

Hästhållning

Lantbruk

Skogsbruk

Vill du kombinera ditt intresse för hästar, lantbruk eller skogsbruk med dina gymnasiestudier? På Naturbruksprogrammet får du det bästa av två världar.

Öka din kunskap om djur och natur

På Naturbruksprogrammet får du en ökad förståelse för de gröna näringarnas verksamhet och utvecklar din förmåga att arbeta med djur och natur. Stort fokus är på biologi, naturkännedom, teknik och entreprenörskap.

Programmet omfattar allt från den högkvalitativa svenska hästuppfödningen till den högteknologiska skotaren i skogen och driften av det moderna svenska lantbruket.

Yrkeskurser nära branschen

Yrkeskurserna, som är den största delen av utbildningen, läser du på Kvinnerstaområdet eller ute hos företagare i branschen. Givetvis är dina lärare med oavsett plats.

Gymnasiegemensamma kurser läser du på Karolinska gymnasiet i centrala Örebro. Du har undervisning hela dagar på respektive plats och behöver alltså inte förflytta dig under dagen. Vi står för transport mellan Örebro och den plats där du har dina yrkeskurser.

Praktik i Sverige och utomlands

På programmet har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Hos oss har du möjlighet att göra en del av din APL utomlands. Vi har utbyten med flera naturbruksskolor runt om i Europa.

Om du läser inriktningen Lantbruk eller Skogsbruk kan du bli lärling. Det innebär att du gör all din praktiska tid hos olika företag i branschen, i Sverige eller utomlands.

Yrkesexamen och högskolebehörighet

På programmet får du en yrkesexamen och kan börja arbeta direkt inom hästhållning, lantbruk eller skogsbruk. Du kan också bli egenföretagare eller studera vidare på yrkeshögskola.

Under utbildningen ingår kurser för att få grundläggande högskolebehörighet. Efter vidare studier kan du bli till exempel lantmästare, skogsmästare, skogstekniker, hippolog, djursjukvårdare eller biolog.

Bredda din högskolebehörighet

Du kan få särskild högskolebehörighet genom att välja NA- eller SA-breddning. På NA-breddningen fördjupar du dig i matematik, fysik, kemi, svenska och engelska. Efter vidare studier kan du bli till exempel veterinär, agronom och jägmästare.

På SA-breddningen läser du fördjupade kurser i psykologi, historia, samhällskunskap, svenska och engelska. Efter vidare studier kan du bli till exempel psykolog eller arbetsterapeut och gå treåriga utbildningar på SLU.

Programinriktat val

Programmet går att läsa som Programinriktat val för dig som saknar behörighet i engelska eller matematik från grundskolan. Målet är att du på max ett år ska läsa in de kunskaper du saknar. Läs mer om programinriktat val

Film om Naturbruksprogrammet

På Youtube kan du se en film om Naturbruksprogrammet.

I filmen får du veta mer om de olika inriktningarna och följa med elever på Kvinnerstaområdet.

Gå på virtuell rundtur på Kvinnerstaområdet

Här kan du gå på en virtuell rundtur på Kvinnerstaområdet. Rundturen startar på gårdsplanen och tar dig sedan med på en vandring i lokalerna på Kvinnerstaområdet. Du till exempel gå in i stallet, ridhallen, garaget, verkstaden, simulatorrum och klassrum.

INRIKTNINGAR OCH profiler

Hästhållning

Inriktningen Hästhållning ger dig praktisk kunskap om ridning, körning och trav, samt en fördjupad förståelse för hästens biologi, fysiologi, beteende, omvårdnad och avel.

I årskurs två väljer du mellan profilerna Ridning eller Trav.

Ridanläggning och travbanor på Kvinnerstaområdet

Den praktiska delen av utbildningen har du på Kvinnerstaområdet. Där ligger en av länets bästa hästanläggningar och det är nära till två travbanor.

Vi erbjuder:

 • Ett eget utbildningsstall med välutbildade och anpassade hästar.
 • Egen anläggning med ridhus och träningsmöjligheter för ridning och trav.
 • Träning av travhästarna som sker på skolans träningsslinga, sandväg och rakbana. Möjlighet till träning även på Örebrotravet och Fornaboda travbana.
 • Väl inarbetade APL-platser där du kan rikta dig mot ditt intresse, till exempel ridning, trav, avel, uppfödning, islandshäst, western eller körning.
 • Personal med lång erfarenhet och brett kontaktnät i branschen.
 • Kombination av praktisk och teoretisk undervisning med skolans egna hästar, som alltid finns tillgängliga för dig som elev.
 • Kvalitativ utlandspraktik.
 • Gästtränare och gästföreläsare.
 • Möjlighet att ta grönt kort, yrkesprov för hästskötare, B-tränarlicens och körlicens.
 • Kurserna "Idrott och hälsa 1 och 2 specialisering" med egen eller skolans hästar.

Lantbruk

Inriktningen Lantbruk ger dig kunskaper för arbete med växtodling, maskiner och lantbruksdjur. Inriktningen finns både som skolförlagd utbildning och som lärlingsutbildning.

Du väljer mellan två profiler:

 • Lantbruksdjur - passar dig som vill arbeta som djurskötare bland grisar och kor.
 • Växtodling/maskinförare - passar dig som vill arbeta med maskiner och grödor av olika slag.

Som individuellt val har du också möjlighet att läsa specialiseringskurser inom Lantbruksdjur eller Växtodling.

Praktiska moment hos lantbrukare

Den praktiska delen av utbildningen är ute hos lantbrukare med handledning av dina lärare. Det gör att du får bra insyn i yrket och vad det innebär.

Ett första steg in i det praktiska arbetet genomförs på kontaktgårdar. Där får du tillsammans med skolans instruktörer genomföra de grundläggande arbetsmomenten i maskinkörning och djurskötsel. Du får även prova på både mjölk- och köttproduktion samt svin- och fårproduktion. Alla våra kontaktgårdar har lång erfarenhet av att ta emot elever. 

När de första momenten är klara går den praktiska undervisningen vidare genom bland annat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du på egen hand göra praktik på gården. De flesta kan i årskurs 3 bli lärlingar. Du deltar i de arbeten som är aktuella för säsongen, tillsammans med lantbrukaren.

Stora chanser till jobb direkt efter studenten

Arbetsmarknadsutsikterna inom lantbruk är mycket goda och många av våra elever går direkt ut i arbete på olika lantbruk.

Skogsbruk

På inriktning Skogsbruk får du en bred utbildning för att arbeta med skogsbruk. Du väljer mellan två profiler:

 • Skogsmaskinförare – passar dig som vill arbeta med maskiner och skogsproduktion.
 • Skogsvårdare – passar dig som vill arbeta med skog, till exempel som skogsmästare, skogsplanerare eller skogstekniker.

Den praktiska delen av utbildningen är förlagd på Kvinnerstaområdet. Där har vi ett eget övningsområde om cirka 500 hektar skogsmark som vi brukar med moderna skogsmaskiner.

Vi erbjuder:

 • En modern maskinpark. Vi får varje år in en ny skördare och tre nya skotare, och har dessutom egna maskiner på skolan.
 • Avverkningsuppdrag utanför skolan genom samarbetsavtal med stora skogsbolag.
 • Fem nya simulatorer som används som komplement till maskinerna.
 • Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på arbetsplatser och möjlighet att få vara lärling i årskurs 3.
 • Möjlighet att ta olika kort för motorsåg och röjmotorsåg, bland annat grönt kort, ADR och Heta arbeten.
 • möjlighet att läsa kurserna Jakt och viltvård och Motorsåg 2.

Oavsett vilket yrke du väljer att inrikta dig mot får du ett fritt och självständigt jobb där du får vara mycket ute i naturen. Arbetsmarknadsutsikterna inom skogsbranschen är mycket goda. Efter studenten kan du till exempel arbeta som maskinförare eller med planering, inventering, röjning och plantering.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Total

600 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Biologi 1

100 p

Entreprenörskap

100 p

Naturbruk 200 p

200 p

Total

400 p

Inriktningar

Kurser

Poäng

Hästhållning profil: Ridning eller trav, NA-breddning eller SA-breddning

700 p

Djurens biologi

100 p

Djurhållning

100 p

Fordon och redskap

100 p

Hästkunskap 1

100 p

Hästkunskap 2

100 p

Ridning och körning

200 p

Lantbruk profil: Lantbruksdjur, Lantbruksdjur NA-breddning, Växtodling/maskin eller Växtodling/maskin NA-breddning

700 p

Byggnadsunderhåll

100 p

Djuren i naturbruket

100 p

Fordon och redskap

100 p

Lantbruksdjur 1

100 p

Lantbruksmaskiner 1

100 p

Marken och växternas biologi

100 p

Växtodling 1

100 p

Skogsbruk profil: Skogsmaskinförare, Skogsvård, Skogsvård NA-Breddning 

700 p

Marken och växternas biologi

100 p

Motor- och röjmotorsåg 1

100 p

Mångbruk av skog

100 p

Skogsskötsel 1

100 p

Terrängtransporter

100 p

Virkeslära

100 p

Virkestransport med skotare 100

100 p

Total

700 p

Programfördjupning

Kurser

Poäng

Hästhållning profil: Ridning eller trav

500 p

Djuren i naturbruket

100 p

Hästkunskap 3

100 p

Ridning/Trav 1

100 p

Ridning/Trav 2

100 p

Svenska 2 eller Aktiviteter och upplevelser

100 p

Hästhållning profil: NA-breddning

500 p

Djuren i naturbruket

100 p

Fysik 1b1

100 p

Kemi 1

100 p

Matematik 2a

100 p

Svenska 2

100 p

Utökade kurser


Hästhållning profil: SA-breddning

500 p

Djuren i naturbruket

100 p

Hästkunskap 3

100 p

Ridning 1

100 p

Ridning 2

100 p

Svenska 2

100 p

Utökade kurser


Lantbruk profil: Lantbruksdjur

500 p

Djurens biologi

100 p

Djurhållning

100 p

Entreprenörskap och företagande

100 p

Lantbruksdjur 2 100

100 p

Svenska 2 eller Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1

100 p

Lantbruk profil: Lantbruksdjur NA-breddning

500 p

Djurhållning

100 p

Fysik 1b1

100 p

Kemi 1

100 p

Matematik 2a

100 p

Svenska 2

100 p

Utökade kurser


Lantbruk profil: Växtodling/Maskin 

500 p

Entreprenörskap och företagande

100 p

Lantbruksmaskiner

100 p

Serviceteknik naturbruk 1

100 p

Svenska 2 eller Lastmaskiner el Serviceteknik–spec.

100 p

Växtodling 2

100 p

Lantbruk profil: Växtodling/Maskin NA-breddning

500 p

Växtodling 2

100 p

Fysik 1b1

100 p

Kemi 1

100 p

Matematik 2a

100 p

Svenska 2

100 p

Utökade kurser


Skogsbruk profil: Skogsmaskinförare

500 p

Avverkningsmaskiner

100 p

Serviceteknik

100 p

Skogsmaskiner specialisering

200 p

Skogsskötsel 2

100 p

Skogsbruk profil: Skogsvård

500 p

Motor- och röjmotorsåg 2

100 p

Natur- och landskapsvård

100 p

Serviceteknik 1

100 p

Skogsskötsel 2

100 p

Skogsskötsel specialisering

100 p

Skogsbruk profil: Skogsvård NA-breddning

500 p

Skogsskötsel 2

100 p

Fysik 1b1

100 p

Kemi 1

100 p

Matematik 2a

100 p

Svenska 2

100 p

Utökade kurser


Total

500 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Urval av kurser

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100 p

Engelska 6

100 p

Total

300 p

under utbildningen

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Lärling
 • Studera utomlands
 • Grundläggande högskolebehörighet

efter studenten

 • Yrkesarbete
 • Yrkeshögskola
 • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

efter högskolestudier

 • Agronom
 • Biolog
 • Hippolog
 • Jägmästare
 • Lantmästare
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Veterinär

Följ Naturbruksprogrammet i sociala medier!

Kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Magnus Nordfamne

Studie- och

yrkesvägledare

019‑21 65 09

magnus.nordfamne@orebro.se

Jonas Gustafsson

Lärare - inriktning

Lantbruk

070-289 98 00

jonas.gustafsson@orebro.se

Kristina Alenfelt

Lärare -

inriktning Hästhållning

019-21 68 71

kristina.alenfelt@orebro.se

Christer Karlsson

Instruktör-

inriktning Skogsbruk

070-511 57 53

christer.karlsson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se