Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Naturbruksprogrammet

För dig som vill arbeta med växter, djur, skog och mark.

3

Inriktningar:

Hästhållning

Lantbruk

Skogsbruk

Hösten 2021 startar framtidens Naturbruksutbildning där du kan välja att läsa det traditionella Naturbruksprogrammet eller kombinera det med kurser som ger dig samma behörigheter som på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. Yrkeskurserna kommer att förläggas där de gynnar dig som elev bäst – vid Kvinnerstaområdet eller ute hos företagare i branschen där den senaste tekniken finns. På så sätt kombinerar vi det bästa av två världar!

Nyheter från och med läsåret 2021/2022

Från och med höstterminen 2021 kommer elever som söker till Naturbruksprogrammet att tillhöra Karolinska gymnasiet. För dig som elev innebär det att du kommer att läsa de gymnasiegemensamma kurserna på Karolinska. Yrkeskurserna, som är den största delen av utbildningen, kommer du att ha på Kvinnerstaområdet eller ute hos företagare i branschen. Givetvis kommer dina lärare att vara med oavsett plats. Du kommer att ha undervisning hela dagar på respektive plats och behöver alltså inte förflytta dig under dagen. Skolan kommer att stå för transport mellan Örebro och den plats där du har dina yrkeskurser.

De här kunskaperna får du på Naturbruksprogrammet

På Naturbruksprogrammet utvecklar du din förmåga att bruka naturen och få större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Fokus för programmet ligger inom biologi, naturkännedom, teknik och entreprenörskap.

På Naturbruksprogrammet har du möjlighet att kombinera ditt intresse med högskoleförberedande studier. Programmet omfattar allt från den högkvalitativa svenska hästuppfödningen till den högteknologiska skotaren i skogen och driften av det moderna svenska lantbruket.

Det finns också möjlighet att göra en del av sin APL utomlands. Vi har under många år haft utbyten med naturbruksskolor runt om i Europa. Det ger dig som elev annan erfarenhet och breddar din yrkeskunskap. Läs mer om våra tidigare utbyten här: http://kvinnerstainternationellt.se/

Välj mellan tre inriktningar

 • Hästhållning, profil Ridning eller Trav.
 • Lantbruk, profil Lantbruksdjur eller Växtodling/maskinförare.
 • Skogsbruk, profil Skogsmaskinförare eller Skogsvård.

Här kan du läsa mer om respektive inriktning.

Få samma behörighet som på Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som önskar går det att kombinera Naturbruksprogrammet med kurser som ger dig samma behörigheter som om du läst Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet. Vi kallar det för Naturvetenskaplig breddning (NA) och Samhällsvetenskaplig breddning (SA). Det här är en möjlighet för dig som vill ha en bredare teoretisk grund med större möjligheter att söka vidare till högskola/universitet, samtidigt som du får en praktisk yrkesutbildning.

Naturvetenskaplig breddning (NA)

På NA-breddning fördjupar du dig i matematik, fysik, kemi, svenska och engelska. På Karolinska gymnasiet finns moderna laborationssalar med mera. NA-breddning kan du läsa på alla Naturbruksprogrammets inriktningar.

Samhällsvetenskaplig breddning (SA)

SA-breddning kan du enbart läsa på inriktning Hästhållning. På SA-breddning fördjupar du dig i psykologi, historia, samhällskunskap, svenska och engelska. På Kvinnerstaområdet får du praktisk och teoretisk kunskap om hästar.

Efter utbildningen – arbete, yrkeshögskola eller högskola

Efter utbildningen har du möjlighet att direkt påbörja en yrkesbana. Du kan även välja att studera vidare. Alla elever som fullföljer ett yrkesprogram får behörighet att studera vidare på yrkeshögskola.

Som elev hos oss har du även möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen, för att kunna studera vidare på högskola/universitet. För att uppnå detta krävs att du väljer att läsa fler kurser i svenska och engelska. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

 • Väljer du vårt högskoleförberedande spår kan du efter gymnasiet vidareutbilda dig till t.ex. lantmästare, skogsmästare, skogstekniker, hippolog, djursjukvårdare eller biolog.
 • Väljer du att läsa vår NA-breddning öppnar sig möjligheten att studera vidare till t.ex. veterinär, agronom och jägmästare.
 • Väljer du att läsa vår SA-breddning finns möjligheten att studera vidare till t.ex. psykolog och arbetsterapeut.

Du kan naturligtvis också söka vidare till andra utbildningar som inte är direkt kopplade till Naturbruksprogrammet, t.ex. polis, sjuksköterska, lärare, socionom, ingenjör, läkare – beroende på vilket spår du väljer.

INRIKTNINGAR OCH profiler

Inriktning Hästhållning

Inriktning Hästhållning är både praktisk och teoretisk och du får fördjupa dig inom hästens biologi, fysiologi, beteende, omvårdnad och avel. Du kan välja mellan profilerna Ridning och Trav.

Den praktiska delen av utbildningen är förlagd på Kvinnerstaområdet. Där ligger en av länets bästa ridanläggningar som dessutom har närhet till två travbanor. Här erbjuder vi:

 • Ett eget utbildningsstall med välutbildade och anpassade hästar.
 • Egen anläggning med ridhus och träningsmöjligheter för ridning och körning.
 • Träning av travhästarna som sker på skolans träningsslinga, sandväg och rakbana. Möjlighet till träning även på Örebrotravet och Fornaboda travbana.
 • Väl inarbetade APL-platser där du kan rikta dig mot ditt intresse, till exempel ridning, trav, avel, uppfödning, islandshäst, western eller körning.
 • Personal med lång erfarenhet och brett kontaktnät i branschen.
 • Kombination av praktisk och teoretisk undervisning med skolans egna hästar, som alltid finns tillgängliga för dig som elev.
 • Kvalitativ utlandspraktik.
 • Gästtränare och gästföreläsare.
 • Möjlighet att ta grönt kort, yrkesprov för hästskötare, B-tränarlicens och körlicens.
 • Att som individuellt val läsa "Idrott och hälsa 1 och 2 specialisering" med egen eller skolans hästar.

Inriktning Lantbruk

Inriktning Lantbruk ger dig kunskaper för arbete inom växtodling, maskiner och lantbruksdjur. Inriktningen finns både som skolförlagd utbildning och som lärlingsutbildning. Välj mellan profilerna Lantbruksdjur eller Växtodling/maskinförare. Som individuellt val har du möjlighet att läsa specialiseringskurser inom Lantbruksdjur eller Växtodling.

Så här ser upplägget för den praktiska delen ut

Den praktiska delen av utbildningen är ute hos lantbrukare med handledning av dina lärare. Det gör att du får bra insyn i yrket och vad det innebär.

Ett första steg in i det praktiska arbetet genomförs på kontaktgårdar. Där får du tillsammans med skolans instruktörer genomföra de grundläggande arbetsmomenten i maskinkörning och djurskötsel. Du kommer även att få prova på både mjölk- och köttproduktion samt svin- och fårproduktion. Alla våra kontaktgårdar har lång erfarenhet av att ta emot elever. 

När de första momenten är klara går den praktiska undervisningen vidare genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du på egen hand göra praktik på gården. Du deltar i de arbeten som är aktuella för säsongen, tillsammans med lantbrukaren.

Stora chanser till jobb direkt efter studenten

Arbetsmarknadsutsikterna inom lantbruk är mycket goda och många av våra elever går direkt ut i arbete på olika lantbruk.

Inriktning Skogsbruk

På inriktning Skogsbruk får du en bred utbildning för att arbeta med skogsbruk. Välj mellan två profiler:

 • Skogsmaskinförare – profilen för dig som vill arbeta med maskiner och skogsproduktion.
 • Skogsvårdare – profilen för dig som till exempel vill bli skogsmästare, skogsplanerare eller skogstekniker.

Den praktiska delen av utbildningen är förlagd på Kvinnerstaområdet. Där har vi ett eget övningsområde om cirka 500 hektar skogsmark som vi brukar med moderna skogsmaskiner. Vi erbjuder:

 • En modern maskinpark. Vi får varje år in en ny skördare och tre nya skotare, och har dessutom egna maskiner på skolan.
 • Avverkningsuppdrag utanför skolan genom samarbetsavtal med stora skogsbolag.
 • Fem nya simulatorer som används som komplement till maskinerna.
 • Mycket praktik/arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på arbetsplatser. Minst 15 veckors APL, och möjlighet att få vara lärling i årskurs 3.
 • Möjlighet att ta olika kort för motorsåg och röjmotorsåg, Grönt kort, ADR, Heta arbeten med mera.
 • Att som individuellt val läsa t.ex. kurserna Jakt och viltvård och Motorsåg 2.

Oavsett vilket yrke du väljer att inrikta dig mot får du ett fritt och självständigt jobb där du får vara mycket ute i naturen. Arbetsmarknadsutsikterna inom skogsbranschen är mycket goda. Efter studenten kan du t.ex. jobba som maskinförare eller med planering, inventering, röjning och plantering.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Total

600 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Biologi 1

100 p

Entreprenörskap

100 p

Naturbruk 200 p

200 p

Total

400 p

Inriktningar

Kurser

Poäng

Inriktning

700 p

Total

700 p

Programfördjupning

Kurs

Poäng

Yrkesutgång

500 p

Total

500 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

 • Yrkesarbete
 • Yrkeshögskola
 • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

under utbildningen

 • Praktik
 • Lärling
 • Studera utomlands

efter högskolestudier

 • Lantmästare
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Agronom
 • Hippolog
 • Veterinär
 • Biolog

Följ Naturbruksprogrammet i våra sociala medier!

Kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Ingela Norell

Studie- och

yrkesvägledare

019‑21 68 24,

076‑551 43 47

ingela.norell@orebro.se

Jonas Gustafsson

Lärare - inriktning

Lantbruk

070-289 98 00

jonas.gustafsson@orebro.se

Kristina Alenfelt

Lärare -

inriktning Hästhållning

019-21 68 71

kristina.alenfelt@orebro.se

Christer Karlsson

Instruktör-

inriktning Skogsbruk

070-511 57 53

christer.karlsson@orebro.se


Lantbruksinriktning

När du läser lantbruk hos oss varvas teoretisk med praktisk undervisning. Den praktiska utbildningen sker dels på APL, dels på vårt skoljordbruk.

Växtodlingskurserna ger dig kunskap om hur man förbereder jorden, sår, skördar och lagrar grödorna. Du läser också djurkunskap där du lär dig att utfodra och sköta nötkreatur, svin och får.

Du får köra olika maskiner och lära dig hur de fungerar och sköts.

Denna inriktning finns även som lärlingsutbildning där du som elev genomför en del av din utbildning på ett företag som matchar ditt intresse.

Lantbruksutbildningen leder till jobb som bland annat lantarbetare eller djurskötare. En del blir egna företagare.

Gemensamma kurser för alla inriktningar

Länkarna går till skolverkets webbplats.

Gemensamma kurser

Kurs

Poäng

Djuren i naturbruket

100 p

Marken och växternas biologi

100 p

Fordon och redskap

100 p

Total

300 p

Kurser på programfördjupningen

Länkarna går till skolverkets webbplats.

Skogsinriktning

Här får du en bred utbildning inriktat på att arbeta med skogsbruk. Genom våra tre profiler; Skogsmaskinförare, Skogsvårdare och Äventyrsturism har du stora möjligheter att fördjupa dig i de ämnen som just du är intresserad av.

Gemensamma kurser för alla profiler

Länkarna går till skolverkets webbplats.

Gemensamma kurser

Kurs

Poäng

Marken och växternas biolog

100 p

Motor- och röjmotorsåg 1

100 p

Mångbruk av skog

100 p

Total

300 p

Skogsmaskinförare

På den här profilen får du fördjupa dig inom Naturbruksteknik och Skogsproduktion. Denna profil finns även som lärlingsutbildning där du som elev under ditt tredje år genomför en del av din utbildning på ett företag som matchar ditt intresse.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats): 

Skogsvårdare

Det här är profilen du bör välja om du tänker dig studera vidare till skogsmästare.

Profilen innehåller fördjupning inom motor- och röjmotorsåg, naturbruksteknik och skogsproduktion.

Denna profil finns även som lärlingsutbildning där du som elev under ditt tredje år genomför en del av din utbildning på ett företag som matchar ditt intresse.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats): 

Äventyrsturism

Det här är profilen för dig som gillar naturen, friluftsliv, äventyr och som vill arbeta med människor och turism. Teori varvas med praktik vilket gör att du kommer vara väl förberedd när du kommer ut i arbetslivet. Du kommer bland annat att få lära dig orientera med karta och GPS, kunskaper i att starta och driva ett eget företag och prova på äventyrsidrotter. I utbildningen ingår studiebesök på till exempel turistanläggningar och 15 veckors praktik. 

Exempel på yrken: Naturguide, äventyrsguide, reseledare, entreprenör, försäljning av fritids- och outdoorutrustning.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se