Meny

Naturvetenskapsprogrammet

Högsta behörighet till fortsatta studier.

1

Inriktning:

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet på Karolinska gymnasiet vänder sig till dig som är intresserad av att varva teori med laborationer och fältstudier.

Du får lära dig att tänka kritiskt, resonera, reflektera med mera

Under utbildningen läser du fysik, kemi, biologi och matematik och får kunskap om sammanhang i naturen. Du utvecklar en förståelse för livets villkor, fysikaliska fenomen, skeenden och kemiska processer. Din förmåga att tänka kritiskt, resonera logiskt, jobba med problemlösning och göra systematiska iakttagelser tränas också. Inom svenska och främmande språk får du öva dig i att reflektera, argumentera och se samband samt att skriva avancerade texter.

Bred kunskapsbas med stora valmöjligheter

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred kunskapsbas att stå på och lika bred valmöjlighet när du ska bestämma dig för vilken högskole-/universitetsutbildning du ska välja efteråt. 

INRIKTNINGAR OCH FÖRDJUPNINGAR

Naturvetenskaplig inriktning

Den här inriktningen ger dig ökade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Du läser fördjupade kurser i matematik, fysik, kemi och biologi.

Fördjupningar att välja mellan

I årskurs 3 har du möjlighet att välja bland programfördjupningarna: astronomi, bioteknik, träningslära, engelska 7, matematik 5 eller medicinkurs där vi samarbetar med läkarutbildningen på universitetet.

Inom ramen för individuellt val kan eleverna på Naturvetenskapsprogrammet välja kursen Gobal hållbar utveckling där man samarbetar med andra länder för att få nya perspektiv på begreppet "hållbar utveckling".

Estetisk profil

Är du intresserad av musik, bild, dans eller teater? Då har du möjlighet att inom det individuella valet välja estetiska kurser så att du får 200 poäng som estetisk profil.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1150 p

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

100 p

Fysik 1

150 p

Kemi 1

100 p

Moderna språk

100 p

Total

450 p

Inriktning

Biologi 2

100 p

Fysik 2

100 p

Kemi 2

100 p

Matematik 4

100 p

Total

400 p

Fördjupning

Välj en kurs i respektive block:


Block 1


Astronomi

100 p

Engelska 7

100 p

Medicin

100 p

Block 2


Bioteknik

100 p

Matematik 5

100 p

Träningslära 1

100 p

Totalt

200 p


Individuellt val

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Ger särskild behörighet till högskolestudier

under utbildningen

  • Laborationer och exkursioner
  • Samarbete med USÖ och Örebro universitet

efter högskolestudier

  • Läkare
  • Tandläkare
  • Apotekare
  • Optiker
  • Ingenjör
  • Arkitekt
  • Ekonom

Kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Sofia Lindgren

Studie- och yrkesvägledare

019-21 65 09

sofia.lindgren@orebro.se


Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 29 september 2020

Publicerad: 25 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se