Gå till innehåll

Naturvetenskapsprogrammet

För dig som tycker om matematik.

1

Inriktning:

Naturvetenskap

Tycker du om matematik och vill gå en utbildning som varvar teoretiska studier med laborationer och fältstudier? Då är Naturvetenskapsprogrammet på Karolinska gymnasiet rätt för dig.

Fördjupa dig i naturvetenskapliga ämnen

På Naturvetenskapsprogrammet läser du fördjupade kurser i fysik, kemi, biologi och matematik och får lära dig om sammanhang i naturen. Du utvecklar en förståelse för livets villkor, fysikaliska fenomen, skeenden och kemiska processer.

På Karolinska gymnasiet erbjuder vi inriktningen Naturvetenskap.

Laborationer och fältstudier

I undervisningen varvar vi teori med laborationer, experiment, fältstudier och grupparbeten. Skolans labbsalar är välutrustade med modern utrustning inom kemi, fysik och biologi.

Tänka kritiskt, resonera och reflektera

Hos oss får du utmana dig själv! Du får träna på att tänka kritiskt, resonera logiskt, arbeta med problemlösning och göra systematiska iakttagelser. Du får också kunskap om olika analytiska metoder.

Inom svenska, engelska och moderna språk får du öva dig i att skriva avancerade texter, reflektera, argumentera och se samband.

Högsta högskolebehörighet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig högsta behörighet och möjlighet till fulla meritpoäng för studier på högskola och universitet. Efter fortsatta studier kan du bli till exempel läkare, tandläkare, apotekare, optiker, ingenjör, arkitekt, ekonom eller lärare.

Film om Naturvetenskapsprogrammet på Karro

Eleverna Edla och William ger fem snabba fakta om skolan och Naturvetenskapsprogrammet.

FÖRDJUPNINGAR

Fördjupningar

I årskurs 3 erbjuder vi programfördjupningar:

 • Bioteknik
 • Engelska 7
 • Matematik 5
 • Medicin
 • Programmering
 • Träningslära

På medicinkursen samarbetar vi med läkarutbildningen på Örebro universitetet. Det ger dig en unik möjlighet att få inblick i universitetsstudier.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100 p

Total

1150 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Biologi 1

100 p

Fysik 1

150 p

Kemi 1

100 p

Moderna språk

100 p

Total

450 p

Inriktning

Kurs

Poäng

Biologi 2

100 p

Fysik 2

100 p

Kemi 2

100 p

Matematik 4

100 p

Total

400 p

Fördjupning

Kurs

Poäng

Välj en kurs i respektive block:


Block 1:


Programmering

100 p

Engelska 7

100 p

Matematik 5

100 p

Medicin

100 p

Block 2:


Bioteknik

100 p

Matematik 5

100 p

Träningslära 1

100 p

Totalt

200 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Urval av kurser

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

 • Laborationer och exkursioner
 • Samarbete med Universitetssjukhuset och Örebro universitet
 • Meritpoäng
 • Bred högskolebehörighet

efter studenten

 • Ger särskild behörighet till högskolestudier

efter högskolestudier

 • Läkare
 • Tandläkare
 • Apotekare
 • Optiker
 • Ingenjör
 • Arkitekt
 • Ekonom

Naturvetenskapsprogrammet på Instagram

Kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta mig

Magnus Nordfamne, studie- och yrkesvägledare, 019-21 65 09, magnus.nordfamne@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se