Gå till innehåll

Information på andra språk

Informationen på webbplatsen finns i huvudsak på svenska.

Översättning till andra språk via webbläsaren

Om du vill ta del av informationen på webbplatsen på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk.

Örebro kommun tar inte ansvar för översättningens riktighet.

If you want to translate web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support. The Municipality of Örebro cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se