Gå till innehåll
 • Start
 • / Ansök till Riksgymnasiet

Ansök till Riksgymnasiet

Teckenspråk

Film: Ansök till Riksgymnasiet

Ansökan till Riksgymnasiet gör du via din hemkommun.

I samband med ansökan till program ska du skicka in de handlingar som antagningen behöver för att bedöma om du är behörig att tas emot som elev på Riksgymnasiet. Vilka handlingar du ska skicka in beror på till vilken elevgrupp du söker.

Se gärna över dina handlingar redan nu. Observera att vissa utredningar får vara max två år gamla.

Behörighetskrav

Du kan söka till Riksgymnasiet när du har avslutat grundskolan/specialskolan och till och med det år du fyllt 19 år. Läs gärna mer om våra specifika behörighetskrav för de olika elevgrupperna.

Vänligen notera att samtliga handlingar och blanketter som vi hänvisar till här ska skickas till Riksgymnasiets kansli, Box 31188, 701 35 Örebro.

Det enklaste sättet att fylla i blanketterna är att ladda ned dem till din dator först.

Läs igenom vad som behöver fyllas i och bifogas med ansökan.

Följande behöver bifogas med ansökan

 • En kopia av ditt audiogram. Observera att audiogrammet får vara högst 2 år gammalt. Är du CI-brukare ska du skicka in ett audiogram med ton- och taltest genomfört med CI.
 • Medicinskt eller psykologiskt underlag för eventuell ytterligare funktionsnedsättning.
 • Om du är behörig till Språkintroduktion (för dig som nyligen anlänt till Sverige) ska du skicka in Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2, som du hittar på Skolverkets webbplats.
 • Om du vill ha och har rätt till modersmålsundervisning (mer information hittar du här) ska du bifoga Ansökan om modersmålsundervisning. Pdf, 60.6 kB.

Läs igenom vad som behöver fyllas i och bifogas med ansökan.

Följande behöver bifogas med ansökan

 • Kopia på kvittot från ansökan till gymnasieprogram genom hemkommunens system. Är du folkbokförd i Örebro län, se nedan.
 • Kopia på LMA-kort/Uppehållstillståndskort/Uppehållsrätt om du ej är folkbokförd i Sverige. Har du svenskt personnummer behövs inget personbevis.
 • Höstterminsbetyget, kopia.
 • En kopia av ditt audiogram. Observera att audiogrammet får vara högst 2 år gammalt. Är du CI-brukare ska du skicka in ett audiogram med ton- och taltest genomfört med CI.
 • Medicinskt eller psykologiskt underlag för eventuell ytterligare funktionsnedsättning.
 • Om du är behörig till Språkintroduktion (för dig som nyligen anlänt till Sverige) ska du skicka in Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2, som du hittar här.
 • Om du vill ha och har rätt till modersmålsundervisning (mer information hittar du här) ska du bifoga Ansökan om modersmålsundervisning. Pdf, 60.6 kB.
 • Om du önskar elevboende ska du bifoga Boendeansökan. Pdf, 223.8 kB.

Läs igenom vad som behöver fyllas i och bifogas med ansökan.

Följande behöver bifogas med ansökan

Viktiga datum för ansökan 2024

Datum för när ansökan öppnar, sista ansökningsdag, antagningsbesked, ändringsval med mera

Datum

Detta händer

8 januari

Ansökan till Riksgymnasiet öppnar.

15 februari

Sista ansökningsdag.

8 april

Preliminärt antagningsbesked (brev skickas till folkbokföringsadressen).

15 april–6 maj

Tid för eventuellt ändringsval.

17 juni

Riksgymnasiet behöver ha slutbetyget tillhanda senast denna dag.

1 juli

Slutligt antagningsbesked (brev skickas till folkbokföringsadressen).

29 juli

Sista dagen att tacka ja eller nej till erbjuden plats.

5 augusti

Riksgymnasiet behöver ha det pedagogiska överlämnandet tillhanda senast denna dag.

Programansökan för dig som bor i Örebro län

Är du folkbokförd i Örebro län och vill söka till Riksgymnasiet gör du det genom att fylla i en specifik blankett som du hittar här nedan. Vill du även söka till någon annan av Örebro läns gymnasieskolor och program ska du söka dessa i Dexter.

Du som vill söka både till Riksgymnasiet och till någon av Örebro läns gymnasieskolor ska alltså söka både via Riksgymnasiets blankett och via Dexter.

Ansök med blankett till Riksgymnasiet. Pdf, 110.4 kB.

Ansök till någon av Örebro läns gymnasieskolor via Dexter.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du mer information om ansökningsprocessen och svar på vanliga frågor.

Är du logoped eller psykolog och har frågor om ansökan?

Här hittar du mer detaljerad information om exempelvis efterfrågade utredningar.

Har du frågor om ansökan?

Kontakta Riksgymnasiets antagning

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se