Gå till innehåll
Hand på käpp.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du jobba med människor i framtiden?

Teckenspråk

Teckenspråksfilmen berättar om innehållet på webbsidan.

Är du intresserad av människor och vill ha ett viktigt arbete som ger dig mycket tillbaka? Då kan Vård- och omsorgsprogrammet vara något för dig!

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

På Vård- och omsorgsprogrammet lär dig hur människan fungerar. Du kommer få kunskaper om kroppens uppbyggnad, vilka behov vi har, grunderna i omvårdnad och omsorg, sjukdomslära, hälsa och ohälsa, samt om funktionsvariationer. I undervisningen utgår vi från människors lika värde, livskvalitet och välbefinnande. Du kommer att lära dig om människans olika åldrar biologiskt och psykologiskt, socialt, kulturellt och existentiellt.

Efter examen kan du välja om du vill söka jobb eller studera vidare på högskola eller universitet. I utbildningen ingår kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Det här är ett yrkesförberedande program. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då praktiserar du på en eller flera arbetsplatser. På så sätt får du chansen att träna på det du lärt dig i undervisningen och utveckla dina yrkeskunskaper ytterligare. APL är också ett bra sätt att knyta kontakter med olika arbetsgivare som du kan vända dig till när det är dags för dig att söka jobb.

Teckenspråk

Döva elever läser svenskt teckenspråk som en del av gymnasieutbildningen enligt den individuella studieplanen.

Övriga elever har möjlighet att läsa svenskt teckenspråk som modernt språk.

Examen

För att få en examen från ett nationellt program behöver du slutföra utbildningen med godkända resultat. Elever som inte uppnår kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Skola

Programmet finns på Rudbecksgymnasiet.

FÖRDJUPNING

På Vård- och omsorgsprogrammet finns fördjupningen:

 • Vård och omsorg för äldre

Du kommer att göra ditt gymnasiearbete inom fördjupningen under det arbetsplatsförlagda lärandet.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska eller engelska för döva 5

100 p

Engelska eller engelska för döva 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 2 *

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 3 *

100 p

* Grundläggande högskolebehörighet. Kan väljas bort.


Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Anatomi och fysiologi 2

50 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Gerontologi och geriatrik

100 p

Hälso- och sjukvård 1

100 p

Hälso- och sjukvård 2

100 p

Omvårdnad 1

100 p

Omvårdnad 2

100 p

Psykiatri 1

100 p

Psykiatri 2

100 p

Psykologi 1

50 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Social omsorg 1

100 p

Social omsorg 2

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 2

100 p

Total

1400 p

Programfördjupning

Kurs

Poäng

Programfördjupning

200 p

Total

200 p

Individuellt val

Visas inte

Visas inte

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

 • Arbetsplatsförlagd lärande (APL)/Praktik
 • Lärlingsutbildning
 • Inspirationsdag inom vård- och omsorgscollege
 • Internationellt utbyte med Holland

efter studenten

 • Undersköterska
 • Boendepedagog
 • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

efter högskolestudier

 • Sjuksköterska
 • Sjukgymnast
 • Hälsopedagog
 • Socionom
 • Polis

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se