Gå till innehåll

Bygg- och anläggningsprogrammet

För dig som vill bygga och underhålla hus och anläggningar.

2

Inriktningar:

Husbyggnad

Måleri

Teckenspråk

Teckenspråksfilmen berättar om innehållet på webbsidan.

Är du en kreativ person som tycker om problemlösning och att arbeta med händerna? Då kan Bygg- och anläggningsprogrammet vara något för dig!

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig om byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Du får också lära dig om material och deras egenskaper och hur du hanterar och sköter verktyg och maskiner. Utbildningen ger dig kunskap om branschens olika yrken och arbetsprocesser och om entreprenörskap och företagande. Du får också kunskap om hur du planerar, genomför, dokumenterar och kvalitetssäkrar ditt arbete.

Efter examen kan du välja om du vill söka jobb eller studera vidare på högskola eller universitet. I utbildningen ingår kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Det här är ett yrkesförberedande program. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då praktiserar du på en eller flera arbetsplatser. På så sätt får du chansen att träna på det du lärt dig i undervisningen och utveckla dina yrkeskunskaper ytterligare. APL är också ett bra sätt att knyta kontakter med olika arbetsgivare som du kan vända dig till när det är dags för dig att söka jobb.

Teckenspråk

Döva elever läser svenskt teckenspråk som en del av gymnasieutbildningen enligt den individuella studieplanen.

Övriga elever har möjlighet att läsa svenskt teckenspråk som modernt språk.

Examen

För att få en examen från ett nationellt program behöver du slutföra utbildningen med godkända resultat. Elever som inte uppnår kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Skola

Programmet finns på Tullängsgymnasiet.

INRIKTNINGAR

Den här inriktningen passar dig som är intresserad av husbyggnad. Du får lära dig om husbyggnadsprocessens alla stadier – från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Du får kunskap om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet och tränar din förmåga att utföra grundläggande byggnadsarbeten i olika material. Du får också lära dig hur du hanterar och vårdar material, verktyg och maskiner och hur du arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.

Den här inriktningen passar dig som vill arbeta med byggnadsmåleri. Du lär dig om arbetsprocesser i måleribranschen – från panering till färdigt resultat. Du får också kunskap om olika material och deras egenskaper och om verktyg och maskiner för olika ändamål. Du får lära dig om dekorativa måleritekniker, olika byggnadsstilar och kulturhistoriska värden och också om måleribranschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska eller engelska för döva 5

100 p

Engelska eller engelska för döva 6 *

100 p

Historia 1a 1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a 1

50 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 2 *

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 3 *

100 p

* Grundläggande högskolebehörighet. Kan väljas bort.


Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200 p

Bygg och anläggning 2

200 p

Total

400 p

Inriktning och programfördjupning

Kurs

Poäng

Programfördjupning

1200 p

Total

1200 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL)/Praktik

efter studenten

  • Byggnadsarbetare
  • Målare
  • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

efter högskolestudier

  • Byggnadsingenjör
  • Arkitekt

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se