Gå till innehåll
Händer som håller i två skiftnycklar.

VVS- och fastighetsprogrammet

Från skola till arbetsliv.

1

Inriktning:

VVS

Teckenspråk

Teckenspråksfilmen berättar om innehållet på webbsidan.

Är du intresserad och vill veta mer om installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter? Då kan VVS- och fastighetsprogrammet vara något för dig!

På VVS- och fastighetsprogrammet får du lära dig om värme- och sanitetstekniska installationer och deras konstruktioner. Du får kunskap om olika metoder för sammanfogning och tränar din förmåga att använda ritningar, instruktioner och arbetsbeskrivningar. Du lär dig också om bygglagstiftning och branschregler, material och arbetsmetoder. Utbildningen består av både teori och praktik.

Efter examen kan du välja om du vill söka jobb eller studera vidare på högskola eller universitet. I utbildningen ingår kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Det här är ett yrkesförberedande program. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då praktiserar du på en eller flera arbetsplatser. På så sätt får du chansen att träna på det du lärt dig i undervisningen och utveckla dina yrkeskunskaper ytterligare. APL är också ett bra sätt att knyta kontakter med olika arbetsgivare som du kan vända dig till när det är dags för dig att söka jobb.

Teckenspråk

Döva elever läser svenskt teckenspråk som en del av gymnasieutbildningen enligt den individuella studieplanen.

Övriga elever har möjlighet att läsa svenskt teckenspråk som modernt språk.

Examen

För att få en examen från ett nationellt program behöver du slutföra utbildningen med godkända resultat. Elever som inte uppnår kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Skola

Programmet finns på Tullängsgymnasiet.

INRIKTNING

På den här inriktningen får du kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, om installationsregler och bygglagstiftning samt om energi-, miljö- och säkerhetsfrågor.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska eller engelska för döva 5

100 p

Engelska eller engelska för döva 6 *

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 2 *

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 3 *

100 p

* Grundläggande högskolebehörighet. Kan väljas bort.


Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Praktisk ellära

100 p

Systemuppbyggnad

100 p

Verktygs- och materialhantering

100 p

Värmelära

100 p

Total

400 p

Inriktningar

Kurs

Poäng

VVS

1200 p

Total

1200 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL)/Praktik

efter studenten

  • VVS-installatör
  • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

efter högskolestudier

  • VVS-ingenjör


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se