Gå till innehåll

Teckenspråk

På Riksgymnasiet Örebro, för döva och hörselskadade, har vi samma utbud av nationella gymnasieprogram som Örebros kommunala gymnasieskola. Vi erbjuder också fyra introduktionsprogram.

Undervisningen sker antingen på teckenspråk eller på svenska med hörteknik, beroende på om du går på Riksgymnasiet för döva eller på Riksgymnasiet för hörselskadade.

På Riksgymnasiet jobbar kunnig och engagerad personal. De arbetar alla för att du ska få de bästa förutsättningarna att nå målet med din utbildning. Vi använder oss av olika arbetssätt beroende på vilken utbildning du går och vilka kurser du läser. Klassrumsundervisningen kan därför varvas med fältstudier, projektarbeten, studiebesök, arbetsplatsförlagt lärande och praktik.

Undervisningen sker antingen på teckenspråk eller på svenska med hörteknik, beroende på om du går på Riksgymnasiet för döva eller på Riksgymnasiet för hörselskadade.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se