Gå till innehåll

Teckenspråk

Teckenspråksfilmen berättar om innehållet på webbsidan.

Om du saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen och inte är behörig till Gymnasieskolans nationella program kan du söka ett introduktionsprogram. På Riksgymnasiet finns två sökbara introduktionsprogram med olika inriktningar. Det är dina betyg som avgör till vilket introduktionsprogram du är behörig.

Om introduktionsprogrammen

Utbildningen på ett introduktionsprogram är på heltid. Du får en individuell studieplan med innehåll, syfte och hur länge du behöver studera. Målet är att du ska kunna fortsätta med studier på ett nationellt program, utbildning eller arbete. När du avslutar ett introduktionsprogram får du ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning du fått. Ett introduktionsprogram ger inte examen.

Sökbara introduktionsprogram

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst gymnasieprogram. Det kan vara ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. Målsättningen är att du så snart som möjligt ska kunna bli antagen till det nationella programmet. Utbildningens längd är därför flexibel och utgår från varje enskild elevs förutsättningar.

Behörighet

För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen; eller
  • svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Sökbara inriktningar

Programinriktat val kan läsas med inriktning mot följande program, under förutsättning att det finns minst fyra sökande till programmet.

Yrkesintroduktion syftar till att du ska få en yrkesinriktad utbildning som leder till studier på ett yrkesprogram eller annan utbildning, alternativt underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden. Utbildningens längd är flexibel och utgår från varje enskild elevs förutsättningar.

Behörighet

Programmet är öppet för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som har grundläggande kunskaper i svenska språket.

Sökbara inriktningar

Yrkesintroduktion kan läsas med inriktning mot följande program, under förutsättning att det finns minst fyra sökande till programmet.

Andra introduktionsprogram

Förutom de två sökbara introduktionsprogrammen Programinriktat val och Yrkesintroduktion finns ytterligare två introduktionsprogram på Riksgymnasiet – Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Individuellt alternativ (ej sökbar)

Individuellt alternativ finns i första hand för dig som saknar behörighet i flera grundskoleämnen och av olika anledningar behöver extra mycket stöd och hjälp med dina studier. Utbildningen är inte sökbar och formas utifrån varje individ.

Språkintroduktion (ej sökbar)

Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har mycket fokus på svenska språket. Målet är att du ska kunna gå vidare till ett annat program i gymnasieskolan, till vuxenutbildning eller bli bättre förberedd för arbetslivet. Du som ännu inte fått uppehållstillstånd eller ditt personnummer har möjlighet att påbörja programmet innan du fyllt 18 år.

Frågor och kontakt

Har du frågor om Riksgymnasiets introduktionsprogram är du välkommen att kontakta oss på antagningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se