Gå till innehåll

Så här kommunicerar vi på Riksgymnasiet

Teckenspråk

På Riksgymnasiet Örebro går både elever som har svenska som förstaspråk och elever som har teckenspråk som förstaspråk. Vi är därför en skola där kommunikationen sker på olika sätt.

På Riksgymnasiet för döva kommunicerar vi med våra elever på teckenspråk. Kommunikationen sker ofta direkt då stora delar av personalen som jobbar hos oss själva har teckenspråk som första språk eller är tvåspråkiga. Vi har också personal som kommunicerar på svenska med hjälp av tolk. I skolan har vi egna anställda tolkar som kan delta både under lektioner och vid olika aktiviteter som skolan anordnar.

På Riksgymnasiet för hörselskadade kommunicerar vi med dig på svenska med hörteknik. Vi använder olika typer av hörteknik beroende på vilket program du går, vilken kurs du läser och var undervisningen sker. På alla våra skolor finns klassrum med fast installerad hörteknik. Vi har också lokaler där vi använder oss av bärbar slinga. Oavsett vilket så garanterar vi att den hörteknik vi använder fungerar.

Vi har ett eget teknik- och hjälpmedelsteam som arbetar både med utveckling, installation och skötsel av vår utrustning. Därför kan vi snabbt åtgärda ett fel om något skulle gå sönder. Vårt teknik- och hjälpmedelsteam hjälper inte bara till med tekniken som finns i våra skolor och i boendet. De hjälper också dig som elev med bland annat regelbundna hörselmätningar, avtryck till nya insatser samt justeringar och reparation av hörapparat och CI. Hos oss finns både audionom och hörselpedagog, hörselingenjör och tekniker. Vi samarbetar även med audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, där du snabbt kan få en läkartid om du behöver. Du behöver alltså inte vända dig till ditt hemlandsting om något skulle inträffa med din hörsel under tiden du går på Riksgymnasiet, utan kan få hjälp på plats här i Örebro.

Vår hörteknik kan underlätta även för dig som har en språkstörning. Du kan till exempel använda dig av hörlurar i klassrummet för att du lättare ska kunna höra lärarens röst samtidigt som du skärmar av de andra ljuden i klassrummet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se