Gå till innehåll

Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som är nyfiken på samhället, lokalt och globalt.

2

Inriktningar:

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

Teckenspråk

Är du intresserad av människan och samhället? Tycker du om att kommunicera, argumentera, analysera och dra slutsatser? Då kan Samhällsvetenskapsprogrammet vara något för dig!

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

På Samhällsvetenskapsprogrammet fördjupar du din kunskap om olika samhällsstrukturer. Du får studera människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv och får också utveckla din medvetenhet om kultur och demokrati. Du lär dig om nationella och internationella samhällsfrågor och får samtala om lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Diskussioner och debatter är vanligt förekommande.

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier på högskola och universitet inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Teckenspråk

Döva elever läser svenskt teckenspråk som en del av gymnasieutbildningen enligt den individuella studieplanen.

Övriga elever har möjlighet att läsa svenskt teckenspråk som modernt språk.

Examen

För att få en examen från ett nationellt program behöver du slutföra utbildningen med godkända resultat. Elever som inte uppnår kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Skola

Programmet finns på Rudbecksgymnasiet.

INRIKTNINGAR

Beteendevetenskap är inriktningen för dig som vill veta mer om hur människan fungerar och samspelar med andra. Du får utveckla kunskaper om hur människor formas och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskaper om ledarskapets roll och villkor, om grupprocesser och om psykologiska teorier kring mänskligt beteende. Undervisningen är till stor del tematiskt upplagd, vilket innebär att vi läser ämnesövergripande.

På den här inriktningen får du fördjupade kunskaper om människan och samhällsfrågor. Stor vikt läggs vid frågor om demokrati, rättvisa, politik, religion och hållbar utveckling. Du får kunskap om människan förr och nu, här och i andra länder.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska eller engelska för döva 5

100 p

Engelska eller engelska för döva 5

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b, 2b

200 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 3

100 p

Total

1150 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Total

300 p

Inriktningar

Kurs

Poäng

Beteendevetenskap

450 p

Samhällsvetenskap

450 p

Total

450 p

Programfördjupning

Kurs

Poäng

Programfördjupning

300 p

Total

300 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

  • Internationella utbyten
  • Studieresor/besök

efter studenten

  • Högskole-/universitetsstudier i Sverige och i andra länder (kan kräva särskild behörighet)
  • Internationellt arbete

efter högskolestudier

  • Jurist
  • Socionom
  • Psykolog
  • Polis

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se