Gå till innehåll
  • Start
  • / Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade

I Örebro finns landets enda kommunala anpassade riksgymnasieskola för döva eller hörselskadade elever. Vi erbjuder utbildning inom det nationella programmet för hantverk och produktion och det individuella programmet. Hos oss får du som elev en fyraårig individanpassad utbildning.

Innehåll på sidan

Individanpassad utbildning i en teckenspråkig miljö

Vi erbjuder en individanpassad utbildning i en teckenspråkig miljö, med en helhetssyn på lärande och utveckling i syfte att vidareutveckla elevens kommunikativa och sociala förmågor inom ramen för anpassade gymnasiets nationella och individuella program. Utbildningen är förlagd till Tullängsgymnasiet.

Våra program

Ämnen och poäng på administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering ger dig grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Du förbereds för att jobba med till exempel enklare administrativa uppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation.

Gymnasiegemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Administration 1

100 p

Handel 1

100 p

Information och kommunikation 1

100 p

Inköp och logistik 1

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Total

500 p

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Programfördjupning

Ämne

Poäng

Programfördjupning


Entreprenörskap

100 p

Form och design

100 p

Handel 2

100 p

Handel 3

100 p

Hem- och konsumentkunskap 1

100 p

Digital kompetens

100 p

Plocklager

100 p

Service och bemötande 2

100 p

Total

900 p

Ämnen och poäng på fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Programfördjupningen ska vara totalt 900 poäng och Hantverkstekniker 2 ska ha 200 poäng.


Gymnasiegemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Bygg och anläggning 1

100 p

Fastighetsskötsel

200 p

Service och bemötande 1

100 p

Total

400 p

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Programfördjupning

Ämne

Poäng

Bygg och anläggning 2

100 p

Fastighetsskötsel – inre miljö

100 p

Hantverkstekniker 1

100 p

Hantverkstekniker 2

200 p

Material och verktyg 1

100 p

Hem- och konsumentkunskap 1

100 p

Måleri 1

100 p

Skötsel av utemiljöer

100 p

Total

900 p

Ämnen och poäng på Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Det passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Utbildningen ger dig den yrkeskunskap du behöver för ett jobb inom fordons- och transportbranschen, till exempel inom bilrekonditionering, biltvätt, hjul- och däckservice och godshantering.

Gymnasiegemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Fordonsbranschen

200 p

Fordonsteknik 1

200 p

Godshantering 1

200 p

Total

600 p

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Programfördjupning

Ämne

Poäng

Fordonsvård - personbil

100 p

Hjulutrustningsteknik 1

100 p

Rekonditionering 1

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Total

400 p

Samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar. Det handlar också om språk och kommunikation. Programmet passar dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, miljöfrågor och hållbar utveckling.

Ämnen och poäng

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom ingår programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Gymnasiegemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Programgemensamma ämnen


Engelska 2

100 p

Geografi 1

100 p

Medieproduktion

100 p

Naturkunskap 2

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100 p

Total

600 p

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Programfördjupning

Ämne

Poäng

Programfördjupning


Hem- och konsumentkunskap 1

100 p

Historia 2

100 p

Historia 3

100 p

Teckenspråk 1

100 p

Religionskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Samhällskunskap- arbetslivets villkor

100 p

Total

700 p

Individuella programmet

Det individuella programmet i anpassad gymnasieskola vänder sig till elever som behöver en utbildning som är anpassad utefter elevens egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Den garanterade undervisningstiden för det individuella programmet är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper som leder till att eleven kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Den ska även ge eleven kunskaper som gör att eleven kan delta i samhällslivet.

Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Elevhem

De elever som går på Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade och som är i behov av boende under sin skolgång erbjuds plats på något av skolans elevhem.

Elevhemmen består av lägenheter eller villor som är belägna i olika områden i Örebro kommun, och bedrivs enligt Skollagen 26 kap. 5 §. På elevhemmet ska eleven, utifrån sina egna förutsättningar och intressen, ges möjlighet att leva ett ungdoms- och vuxenliv så självständigt och innehållsrikt som möjligt. Varje elev har ett eget rum, och delar gemensamma ytor tillsammans med övriga elever samt personal.

Virtuell rundtur i våra lokaler

Här kan du gå på rundtur i vårt elevhem och våra lokaler på Tullängsgymnasiet. Du kan till exempel gå in och kolla runt i några av våra klassrum, matsalen, idrottshallen och våra verkstäder.

Är du nyfiken på Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade?

Välkommen den 29-30 november!

Så här förflyttar du dig mellan bilderna

Använd piltangenterna eller musen för att styra panoreringen och växla mellan bilderna om du sitter vid en dator. Om du använder mobil kan du använda vr-glasögon för att få en ännu bättre upplevelse av hur det ser ut på plats hos oss.

Hemresor

Vartannat veckoslut och alla skollov åker eleverna hem. Stor vikt läggs vid att resorna är organiserade så att elever känner sig trygga. Utgångspunkterna vid planeringen av elevresor är trygghet, tids- och kostnadseffektivitet. Om eleven inte klarar att resa på egen hand kan eleven få hjälp av en färdledare

Följ oss i på Facebook och Instagram

Elevhälsoteam och skolhälsovård

Så här söker du till Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade

Du ansöker om gymnasieplats i din hemkommun och anger att du väljer Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade.

Senast 1 februari skickar du in vår ansökningsblankett Pdf, 180.6 kB. tillsammans med personbevis. Blanketten skickar du till:

Lena Ingman
Box 31170
701 35 Örebro

Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta mig!

Lena Ingman, samordnare elever/utåtriktad verksamhet, 070-663 74 58, lena.ingman@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se