Gå till innehåll
Manlig förskollärare på förskola.

Barn- och fritidsprogrammet

För dig som vill arbeta med människor.

2

Inriktningar:

Fritid och hälsa

Pedagogiskt och socialt arbete

Teckenspråk

Teckenspråksfilmen berättar om innehållet på webbsidan.

Är du en social person som drömmer om att arbeta med människor? Då kan Barn- och fritidsprogrammet vara något för dig!

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig mer om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du övar dig i kundbemötande och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för andra människor och deras behov.

Efter examen kan du välja om du vill söka jobb eller studera vidare på högskola eller universitet. I utbildningen ingår kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Det här är ett yrkesförberedande program. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då praktiserar du på en eller flera arbetsplatser. På så sätt får du chansen att träna på det du lärt dig i undervisningen och utveckla dina yrkeskunskaper ytterligare. APL är också ett bra sätt att knyta kontakter med olika arbetsgivare som du kan vända dig till när det är dags för dig att söka jobb.

Teckenspråk

Döva elever läser svenskt teckenspråk som en del av gymnasieutbildningen enligt den individuella studieplanen.

Övriga elever har möjlighet att läsa svenskt teckenspråk som modernt språk.

Examen

För att få en examen från ett nationellt program behöver du slutföra utbildningen med godkända resultat. Elever som inte uppnår kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Skola

Programmet finns på Virginska gymnasiet.

INRIKTNINGAR

Den här inriktningen passar dig som är intresserad av friskvård och hälsofrämjande arbete. Du lär dig bland annat om fritidens och idrottens betydelse för hur människor mår och vilka faktorer som kan påverka deras val av fritidsvanor och aktiviteter. Du får också lära dig hur du planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar aktiviteter och hur du kan skapa tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Den här inriktningen passar dig som vill arbeta med barn och unga i förskola eller skola. Du lär dig bland annat om lek och skapande verksamheters betydelse för människans lärande. Du lär dig också hur du kan planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera andra att lära sig och att delta. Du tränar din förmåga att kommunicera och samarbeta för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska eller engelska för döva 5

100 p

Engelska eller engelska för döva 6*

100 p

Historia 1 a 1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1 a

100 p

Naturkunskap 1 a 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1 a 1

50 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 3 *

100 p

* Grundläggande högskolebehörighet. Kan väljas bort.


Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Hälsopedagogik

100 p

Kommunikation

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Människors miljöer

100 p

Naturkunskap 1 a 2

50 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Samhällskunskap 1 a 2

50 p

Total

600 p

Inriktningar

Kurs

Poäng

Välj en av följande inriktningar:


Fritid och hälsa

300 p

Pedagogiskt och socialt arbete

300 p

Total

300 p

Fördjupning

Kurs

Poäng

Fördjupning

600 p

Total

600 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL)/Praktik

efter studenten

  • Arbete inom fritid och friskvårdsanläggningar
  • Barnskötare
  • Personlig assistent
  • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

efter högskolestudier

  • Förskollärare
  • Polis
  • Socionom

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se