Gå till innehåll

Teckenspråk

Du kan söka till Riksgymnasiet när du avslutat grundskolan/special­skolan. Du kan söka till Riksgymnasiet till och med det år du fyller 19.

Om du är asylsökande kan du söka till Riksgymnasiet till och med det år du fyller 17. Du kan inte bli antagen till Riksgymnasiet om du redan har gått igenom ett nationellt gymnasieprogram. Du kan söka till Riksgymnasiet oavsett var i Sverige du bor. Vi tar emot elever från hela landet.

Här ansöker du till Riksgymnasiet.

Elevgruppstillhörighet

För att bli antagen till Riksgymnasiet måste du tillhöra någon av de elevgrupper som är behöriga att gå här hos oss. De elevgrupperna är:

 1. Döva och hörselskadade elever som har rätt till en teckenspråkig miljö.
 2. Hörselskadade elever som använder tekniska hjälpmedel, har andra stödinsatser i skolan men som inte kan följa den ordinarie undervisning i gymnasieskolan.
 3. Elever som har en generell språkstörning (diagnoskod F80.2B) och behöver insatser av samma slag som döva. För att eleven ska kunna antas till Riksgymnasiet ska språkstörningen vara grav samt det framträdande problemet och inte endast en språkstörning till följd av andra diagnoser.
 4. Elever med en dövblindhet.

Nationella gymnasieprogram

Riksgymnasiet har ett stort utbud av nationella gymnasieprogram. Här kan du läsa mer om behörighetskraven för att du ska kunna antas som nationell elev till programmet.

Barn- och fritidsprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot Barn- och fritidsprogrammet, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot Bygg- och anläggningsprogrammet: Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Ekonomiprogrammet är ett nationellt högskoleförberedande program. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder ett introduktionsprogram med inriktning mot Ekonomiprogrammet, Programinriktat val.

El- och energiprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot El- och energiprogrammet (inriktning dator- och kommunikationsteknik), Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Estetiska programmet är ett nationellt högskoleförberedande program. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Nio andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder ett introduktionsprogram med inriktning mot Estetiska programmet, Programinriktat val.

Fordons- och transportprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot Fordons- och transportprogrammet, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot Försäljnings- och serviceprogrammet, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Hantverksprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot Hantverksprogrammet, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Hotell- och turismprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot Hotell- och turismprogrammet, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Naturvetenskapsprogrammet är ett nationellt högskoleförberedande program. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Sex andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett nationellt högskoleförberedande program. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder ett introduktionsprogram med inriktning mot Samhällsvetenskapsprogrammet, Programinriktat val.

Teknikprogrammet är ett nationellt högskoleförberedande program. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Sex andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder ett introduktionsprogram med inriktning mot Teknikprogrammet, Programinriktat val.

VVS- och fastighetsprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot VVS- och fastighetsprogrammet, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett nationellt yrkesprogram. För att du ska vara behörig till programmet måste du ha godkända betyg i:

 • Svenska, svenska för döva och hörselskadade eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fem andra ämnen

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du istället läsa ett introduktionsprogram. Riksgymnasiet erbjuder två introduktionsprogram med inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig att läsa ett nationellt program kan du läsa ett introduktionsprogram. På ett introduktionsprogram får du en egen studieplan. Den visar vilka ämnen/kurser eller delar av ett visst ämne eller kurs du kommer att läsa och vad målet är med din utbildning.

Du får inte någon examen när du läser ett introduktionsprogram, eftersom du inte läser alla de kurser som ingår i ett nationellt gymnasieprogram. Du får istället ett intyg som visar vilka kurser du slutfört.

Riksgymnasiet har fyra introduktionsprogram med olika förkunskapskrav och inriktningar.

Programinriktat val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ (ej sökbart)

Språkintroduktion (ej sökbart)

Vad krävs för att ett gymnasieprogram ska startas?

För att ett gymnasieprogram ska kunna startas krävs minst fyra sökande. Riksgymnasiet har ingen inriktningsgaranti.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se