Gå till innehåll

Vanliga frågor och svar

Teckenspråk

Här kan du få svar på vanliga frågor om ansökningsprocessen, vem som kan söka, när och hur du ska söka och vad som händer efter ansökan.

Vem tillhör Riksgymnasiets målgrupp?

Riksgymnasiet Örebro erbjuder gymnasieutbildning för dig som är döv, har en hörselnedsättning eller en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Om du har diagnosen generell språkstörning (diagnoskod F80.2B) kan du också söka till Riksgymnasiet. För att du ska bli antagen måste din språkstörning vara den framträdande svårigheten i lärmiljön, i det fall den förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar.

I dokumentet Information om begäran om prövning av behörighet till målgrupp och ansökan till program Pdf, 212.1 kB. kan du läsa om processen för prövning av behörighet till målgrupp och ansökan till program vid Riksgymnasiet. Informationen vänder sig i första hand till personal vid grundskola/specialskola, men också till vårdnadshavare/myndig elev.

När ska du söka?

Datum för sista ansökan hittar du här.

Hur söker du?

Är du folkbokförd i Örebro län och vill söka till Riksgymnasiet gör du det genom att använda den här blanketten. Pdf, 110.4 kB. Vill du även söka till någon annan av Örebro läns gymnasieskolor och program ska du söka dessa i Dexter. Du som vill söka både till Riksgymnasiet och till någon av Örebro läns gymnasieskolor ska alltså söka både på Riksgymnasiets blankett och via Dexter.

Om du inte är folkbokförd i Örebro län gör du gymnasieansökan och val av program via det webbsystem som din hemkommun använder. Information om inloggning får du via din nuvarande skola.

När du gör din webbansökan fyller du i de program du är intresserad av både vid Riksgymnasiet och i din hemkommun. Du rangordnar dem i den ordning du önskar. Vänligen notera att samtliga dokument och handlingar ska skickas till Riksgymnasiet.

Vid val till Riksgymnasiet anger du ort/utbildningsanordnare Örebro (1888) Riksgymnasiet. Du ska skicka en kopia av den bekräftelse du får på din gymnasieansökan till Riksgymnasiet tillsammans med övriga blanketter och bilagor. Här kan du läsa mer om vilka handlingar du ska skicka in.

Om du inte har tillgång till webbansökan i hemkommunen kontaktar du Riksgymnasiet, riksgymnasiet.antagning@orebro.se.

Vad händer efter ansökan?

Preliminärt antagningsbesked

När beslut är taget om att du tillhör sökt målgrupp och är behörig till sökt program kommer ett preliminärt antagningsbesked att skickas med posten, adresserat till dig som elev. Beskedet skickas ut i mitten av april.

Om du inte bedöms tillhöra målgruppen du sökt till kommer du att få ett beslut om avslag.

Eventuellt ändringsval

När beslut är taget om att du tillhör sökt målgrupp men inte är behörig till de program du sökt eller att Riksgymnasiet inte har möjlighet att starta programmen du sökt, på grund av för få sökande, kommer ett brev skickas till dig med posten. Brevet skickas ut i mitten av april. Du har då möjlighet att göra ett ändringsval.

Komplettering av ansökan

Andra veckan i juni ska du skicka in en kopia på ditt slutbetyg till Riksgymnasiet. Kopian ska vara vidimerad eller stämplad av din skola. Om du fått betyg F, i något ämne, ska din lärare skriva ett ”Skriftligt omdöme” i ämnet. Omdömet ska du skicka in tillsammans med slutbetyget.

Du som nu går på gymnasiet ska skicka in ”Utdrag ur betygskatalog” samt ”Omdöme i ej avslutad kurs”. Ta kontakt med din nuvarande skola så hjälper de dig.

Slutligt antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet skickas med posten, adresserat till dig som elev. Beskedet skickas ut första veckan i juli. I kuvertet finns information samt en svarstalong. På talongen ska du fylla i om du tackar ja eller nej till den erbjudna utbildningsplatsen. Sedan skickar du tillbaka svarstalongen i medskickat svarskuvert, senast det datum som anges på talongen.

Hur gör jag för att överklaga?

Ett beslut om avslag till sökt målgrupp kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Mer information om hur du överklagar finns på overklagandenamnden.se.

Har du frågor?

Då är du välkommen att mejla till riksgymnasiet.antagning@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se