Gå till innehåll
Kvinna med provrör.

Naturvetenskapsprogrammet

Studier som föder inspiration och nyfikenhet.

2

Inriktningar:

Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

Teckenspråk

Är du nyfiken, tycker om att forska, lösa problem, göra experiment och dra slutsatser? Då kan Naturvetenskapsprogrammet vara något för dig!

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

På Naturvetenskapsprogrammet får du lära dig om sammanhang i naturen, om livets villkor, fysikaliska fenomen och kemiska processer. Du gör beräkningar, diskuterar, laborerar, läser, skriver och experimenterar. Du tränar dig i problemlösning och analys. Studier i ämnena matematik, kemi, fysik och biologi utgör en stor del av utbildningen.

Naturvetenskapsprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier på högskola och universitet inom naturvetenskap, matematik, teknik eller andra vetenskapliga områden.

Teckenspråk

Döva elever läser svenskt teckenspråk som en del av gymnasieutbildningen enligt den individuella studieplanen.

Övriga elever har möjlighet att läsa svenskt teckenspråk som modernt språk.

Examen

För att få en examen från ett nationellt program behöver du slutföra utbildningen med godkända resultat. Elever som inte uppnår kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Skola

Programmet finns på Rudbecksgymnasiet.

INRIKTNINGAR

Den här inriktningen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du lär dig begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Du tränar på att planera och utföra observationer och experiment samt bearbeta, tolka och kritiskt granska både resultat och information.

Den här inriktningen passar dis gom vill fördjupa dina kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Du lär dig samla in, bearbeta, kritiskt tolka och värdera information och att presentera resultat av dina analyser i form av texter, kartor, bilder, modeller, tabeller och diagram. Du får också fördjupa dina kunskaper om människors livsvillkor, jordens varierande livsmiljöer och hållbar utvecklig.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska eller engelska för döva 5

100 p

Engelska eller engelska för döva 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska, Svenska för döva eller Svenska som andraspråk 3

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100p

Total

1150 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Biologi 1

100 p

Fysik 1

150 p

Kemi 1

100 p

Moderna språk

100 p

Total

450 p

Inriktningar

Kurs

Poäng

Naturvetenskap

400 p

Naturvetenskap och samhälle

300 p

Totalt

300 eller 400 p


Programfördjupning

Kurs

Poäng

Programfördjupning

200 p

Total

200 p


Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Riksgymnasiet har ingen inriktningsgaranti.

Läs mer om Naturvetenskapsprogrammet på Skolverkets webbplats.

under utbildningen

  • Internationella utbyten
  • Samarbete med Örebro universitet
  • Möjlighet till studier på Örebro universitet

efter studenten

  • Högskolestudier i Sverige
  • Internationella högskolestudier

efter högskolestudier

  • Läkare
  • Civilingenjör
  • Miljövetare

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se