Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

  • Start
  • / Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

I Örebro finns landets enda kommunala riksgymnasiesärskola för döva eller hörselskadade elever. Vi erbjuder utbildning inom det nationella programmet för hantverk och produktion och det individuella programmet. Hos oss får du som elev en fyraårig individanpassad utbildning.

Vi erbjuder en individanpassad utbildning i en teckenspråkig miljö, med en helhetssyn på lärande och utveckling i syfte att vidareutveckla elevens kommunikativa och sociala förmågor inom ramen för gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Utbildningen är förlagd till Tullängsgymnasiet.

Hantverk och produktion

Här får eleverna grundläggande kunskaper inom hantverkshistoria, hantverksteknik och produktion. Under utbildningen lär sig eleverna också att hantera verktyg och tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om material som används inom programmets yrkesområden.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom ingår programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Visas inte

Visas inte

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

 

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Visas inte

Visas inte

Programgemensamma ämnen

 

Form och design

100 p

Hantverk och produktion

200 p

Material och verktyg 1

100 p

Total

400 p

Individuellt val

Visas inte

Visas inte

Individuellt val

 

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiesärskolearbete

Visas inte

Visas inte

Gymnasiesärskolearbete

 

Gymnasiesärskolearbete

100 p

Total

100 p

Programfördjupning

Visas inte

Visas inte

Programfördjupning

 

Bild 1

100 p

Hantverkstekniker 1

100 p

Hantverkstekniker 2

200 p

Hantverkstekniker 3

200 p

Hem- och konsumentkunskap

100 p

Digital kompetens

100 p

Service och bemötande

100 p

Total

900 p

Samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk ska ge eleverna kunskaper inom samhällskunskap, naturkunskap och språk. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete inom skilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom ingår programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Visas inte

Visas inte

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

 

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Visas inte

Visas inte

Programgemensamma ämnen

 

Engelska 2

100 p

Geografi 1

100 p

Medieproduktion

100 p

Naturkunskap 2

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100 p

Total

600 p

Individuellt val

Visas inte

Visas inte

Individuellt val

 

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiesärskolearbete

Visas inte

Visas inte

Gymnasiesärskolearbete

 

Gymnasiesärskolearbete

100 p

Total

100 p

Programfördjupning

Visas inte

Visas inte

Programfördjupning

 

Hem- och konsumentkunskap 1

100 p

Historia 2

100 p

Historia 3

100 p

Teckenspråk 1

100 p

Religionskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Samhällskunskap- arbetslivets villkor

100 p

Total

700 p

Indiviuella programmet

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan vänder sig till elever som behöver en utbildning som är anpassad utefter elevens egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Den garanterade undervisningstiden för det individuella programmet är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper som leder till att eleven kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Den ska även ge eleven kunskaper som gör att eleven kan delta i samhällslivet.

Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

Elevhem

De elever som går på Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade och som är i behov av boende under sin skolgång erbjuds plats på något av skolans elevhem. Elevhemmen består av lägenheter eller villor som är belägna i olika områden i Örebro kommun, och bedrivs enligt Skollagen 26 kap. 5 §. På elevhemmet ska eleven, utifrån sina egna förutsättningar och intressen, ges möjlighet att leva ett ungdoms- och vuxenliv så självständigt och innehållsrikt som möjligt. Varje elev har ett eget rum, och delar gemensamma ytor tillsammans med övriga elever samt personal.

Hemresor

Vartannat veckoslut och alla skollov åker eleverna hem. Stor vikt läggs vid att resorna är organiserade så att elever känner sig trygga. Utgångspunkterna vid planeringen av elevresor är trygghet, tids- och kostnadseffektivitet. Om eleven inte klarar att resa på egen hand kan eleven få hjälp av en färdledare

Så här söker du till Riksgymnasiesärskolan

Du ansöker om gymnasieplats i din hemkommun och anger att du väljer Riksgymnasiesärskolan i Örebro.

Senast 1 februari skickar du in vår ansökningsblankett (pdf, 190.8 kB) tillsammans med personbevis. Blanketten skickar du till:

Lena Ingman
Box 31170
701 35 Örebro

Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta mig!

Lena Ingman, samordnare elever/utåtriktad verksamhet, 070-663 74 58, lena.ingman@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se