Gå till innehåll
 • Start
 • / För dig som är elev

Här hittar du som är elev på Komvux användbara länkar och information om hur du kan se eller beställa betyg, regler för närvaro, hur vi hanterar plagiering och fusk, hur du får tillgång till trådlöst nätverk med mera.

Se dina betyg

Här kan du logga in och se dina betyg. Inloggningsuppgifter fick du i samband med att du ansökte.

Beställ betyg eller intyg

Du kan få ett dokument över dina betyg, där en eller flera av dina betygssatta kurser finns med. För att få dina betyg hemskickade gör du en beställning.

Slutbetyg eller gymnasieexamen

Du kan få slutbetyg eller gymnasieexamen från oss, om du har läst hela eller avslutande delar av dina gymnasiestudier på Komvux Örebro. Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med studievägledare om du vill studera för att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Då kan studievägledaren hjälpa dig att planera din studiegång.

Närvaro och aktivitet på kursen

För att behålla din plats på en kurs som du går måste du vara aktiv på kursen. Det betyder att du måste lämna in inlämningsuppgifter och delta på lektioner. Det betyder också att du måste meddela din lärare om du blir sjuk eller har svårt att delta i studierna under en tid. Om du inte har varit aktiv eller om du varit frånvarande i mer än tre veckor, kan du förlora din plats på kursen.

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddad identitet ska du alltid kontakta Vägledningscenter för att göra din ansökan och vill du skriva ut din studieplan vänder du dig till Elevsupport på skolan. Du ska inte logga in i ansökningssystemet, eftersom dina uppgifter inte blir sekretessmarkerade där.

Individuell studieplan

När du gjort din ansökan så skapas eller uppdateras din individuella studieplan (ISP). Där kan du bland annat se ditt angivna studiemål, vilka kurser du tidigare har läst, läser nu och ansökt till.

Se din studieplan

Om du vill se din studieplan direkt efter att du gjort din ansökan måste du först logga ut och sedan logga in igen. Du kan logga in i systemet med mobilt bankID eller användarnamn och lösenord. Följ länkarna nedan.

Skriv ut din studieplan

Du kan själv skriva ut din studieplan och du hittar den så här:

 1. Klicka in på länkarna ovan.
 2. Logga in med mobilt bankID eller användarnamn och lösenord.
 3. Klicka på fliken studieplan-visa studieplan.
 4. För att skriva ut studieplanen, tryck på knappen skriv ut.
 5. I rutan där du ombeds välja noteringstyp, klicka i alla rutor.
 6. Välj utskriftsalternativ "Skriv ut alla".

Hjälp att skriva ut din individuella studieplan

Om du inte kan skriva ut din individuella studieplan själv så kan du få hjälp i elevsupporten komvux.elevsupport@orebro.se

Fördjupad individuell studieplan

Om du önskar göra en fördjupad individuell studieplan, där du bland annat kan diskutera framtida kurser och utbildningar, kontaktar du våra studie- och yrkesvägledare på vagledningscenter@orebro.se

Plagiering och fusk

På Komvux är det förbjudet att plagiera andras texter och använda dem som sina egna. Plagiering innebär att du i ditt elevarbete använder texter från exempelvis internet utan att ange källor.

Om vi misstänker att någon plagierat ett arbete kontaktar vi den eleven. Det innebär också att eleven kan få en varning. En varning kan ha betydelse vid framtida beslut om vidare studier. Upptäcker vi plagiering vid två tillfällen kontaktas rektor, och det kan leda till att eleven stängs av och inte får studera vidare.

Teknisk support, datorer och wifi

Du som studerar på Campus Risbergska kan ansluta din dator, surfplatta eller mobil till vårt trådlösa nätverk "orebro-BYOD". Inloggningsuppgifter får du från skolan när du börjar studera.

Logga in på wifi på iPhone. Pdf, 113.2 kB.

Logga in på wifi på Android-telefoner. Pdf, 146.5 kB.

Elevsupporten

På Campus Risbergska har vi en gemensam teknisk support som heter Elevsupporten. Om du har tekniska problem som du inte lyckas lösa själv så får du gärna kontakta Elevsupporten. Här hittar du mer information.

 

Datorer på Campus Risbergska

I Plogen finns ett antal datorer som du kan använda. När du gör det gäller Örebro kommuns riktlinjer för användning av IT i skolan.

Örebro kommuns riktlinjer för användning av IT i skolan

 • Datorerna är till för skolarbete.
 • Du får spara på eget USB-minne.
 • Du får inte använda dataspel på skolans datorer.
 • Du får inte äta och dricka vid datorerna.
 • Du måste följa reglerna för internetanvändning Pdf, 104.9 kB..
 • Du får inte lägga in egna program.
 • Du får inte göra förändringar i systemet eller i befintliga filer.

Vad är assisterande teknik?

Assisterande teknik är teknik/verktyg man använder för att:

 • ta till sig text (läsa/lyssna).
 • producera text (skriva/tala in text).

Vad har du tillgång till som elev på Komvux Campus Risbergska?

 • Inläsningstjänst (ILT) – Inlästa läromedel.
 • ClaroRead talsyntes.
 • Läs- och skrivstödjande funktioner i Office 365 till exempel Avancerad läsare.

Studierum

På skolan finns ett studierum, Plogen, där det finns möjlighet för dig som elev på Komvux att studera på egen hand och låna dator.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se