Gå till innehåll

Kurslitteratur grundskolekurser

Här hittar du vilken kurslitteratur som används i våra kurser på grundskolenivå.

Om du ska läsa distanskurser som ges av ABF Vux är det inte säkert att detta är den kurslitteratur som kommer att användas. Kontakta då istället ABF Vux för att få information om vilken kurslitteratur som gäller.

Litteraturlista grundläggande kurser hösten 2023 /våren 2024

Ämne, titel, ISBN-nummer, författare och förlag för kurslitteratur

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Engelska
Delkurs 1

Stepping stone Delkurs 1 och 2. Fifth edition Malmö

9789151102931

Dalin, Birgitta & Hanson, Jeremy (2020).

Gleerups

Engelska
Delkurs 2

Stepping stone Delkurs 1 och 2. Fifth edition Malmö

9789151102931

Dalin, Birgitta & Hanson, Jeremy (2020).

Gleerups

Engelska
Delkurs 3

Stepping stone Delkurs 3. Fifth edition Malmö

9789151103525

Dalin, Birgitta,Hanson, Jeremy & Tuthill (2020).

Gleerups

Engelska
Delkurs 4

Stepping stone Delkurs 4. Femte upplagan Malmö

9789151103532

Dalin, Birgitta,Hanson, Jeremy & Tuthill (2020).

Gleerups


Matematik
Delkurs 1

Matematik grundvux delkurs 1-2

978-91-47-12549-4

Undvall, Melin, Johnson, Welén

Liber

Matematik
Delkurs 2

Matematik grundvux delkurs 1-2

978-91-47-12549-4

Undvall, Melin, Johnson, Welén

Liber

Matematik
Delkurs 3

Matematik grundvux delkurs 3

978-91-47-12551-7

Undvall, Melin, Johnson, Welén

Liber

Matematik
Delkurs 4

Matematik grundvux delkurs 4

978-91-47-12552-4

Undvall, Melin, Johnson, Welén

Liber


Svenska som andraspråk,

Grund Delkurs 1- 4

Grundhjulet

(samma bok till alla delkurser)

9789152327982

Kristina Asker

Sanoma utbildning

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se