Gå till innehåll

Att arbeta som stödbiträde passar dig som vill arbeta med stöd och hjälp till människor i deras vardag. Du är intresserad av andra människor och vill lära dig mer om olikheter och hur du som personal behöver vara och göra för att det ska fungera för dem du finns till för.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen

När vi har klart med datum för nästa kursstart informerar vi här om när ansökan öppnar.

Innehåll på sidan

Om yrket

Som stödbiträde har du olika arbetstider. Du arbetar dagtid, men även tidiga morgnar, sena kvällar samt att arbete under helger kan förekomma. Arbetet innebär också att stödja och ibland vara med vid fritidsaktiviteter. Du behöver därför vara aktiv: exempelvis kunna cykla, bada, vara ute i skogen, åka buss, promenera och ibland springa.

För att du ska kunna arbeta som stödbiträde är det viktigt att kunna prata, förstå, läsa och skriva på svenska. I kurserna ges stöd av en svensklärare som arbetar tillsammans med yrkesläraren för att du ska nå utbildningens mål.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig om olika diagnoser, socialt arbete, psykiatri och omvårdnad. Du kommer också att få lära dig mer om hur du ska arbeta med dokumentation, skapa bildscheman, sociala berättelser och lågaffektivt bemötande.

De praktiska och teoretiska kurserna som är specifika för yrket stödbiträde bedrivs av lärare med erfarenhet av yrket. Stödet du får för att klara av att nå kursmålen sker med hjälp av en utbildad och erfaren svensklärare.

Utbildningen sker i samarbete med Förvaltningen för sociala insatser – funktionsstöd.

Utbildningen är på Komvux, Campus Risbergska.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

En del av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas individuella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier. Du behöver därför ha tillgång till en dator.

Avgifter

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur.

Utbildningsperiod

28 augusti 2023 – 31 maj 2024. Utbildningstiden är 40 veckor.

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande. Utbildningen måste även få ekonomiskt stöd från staten.

Kurser som ingår, 900 poäng

Läs mer om kurserna på Skolverkets hemsida.

Kurs och poäng

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Grundläggande vård och omsorg

100 p

Kost, måltid och munhälsa

100 p

Orienteringskurs arbetsliv och arbetsmarknad

200 p

Orienteringskurs yrkessvenska

100 p

Psykiatri 1

100 p

Social omsorg 1

100 p

Behörighet till utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du ska ha kunskaper motsvarande:

  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 2 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Är du döv eller har en hörselnedsättning och vill läsa en av våra yrkesutbildningar?

Döva och hörselskadade kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Kort ansökningstid. Lämna in ansökan omgående.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart kallas du till ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Frågor?

Generella frågor om utbildningen och hur du ansöker

Kontakta Vägledningscenter

Frågor om innehållet i utbildningen

Kontakta Margaretha Eriksson, lärare
margaretha.eriksson@orebro.se

Frågor om yrkesvuxutbildningar eller om du är i behov av stöd i undervisningen

Kontakta Henrik Frih, utbildningssamordnare
henrik.frih@orebro.se, 019-21 38 50

Medfinansiering av EU

Utbildningen delfinansieras av EU-medel.

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se