Gå till innehåll
  • Start
  • / Validering till barnskötare

Validering till barnskötare

 Har du erfarenhet som barnskötare men saknar utbildningen? Då kan det finnas möjlighet att validera din kompetens, det vill säga få din kunskap bekräftad. Här kan du läsa mer om validering. 

Innehåll på sidan

Ansökan till validering barnskötare är nu stängd

Sista kompletteringsdag är 7 november och antagning sker i mitten av december då du får ett antagningsbesked med epost.

Vad är validering?

Du som arbetar, har arbetat eller har kunskaper av att planera, reflektera och genomföra aktiviteter inom förskola kan få dina kunskaper och kompetenser validerade. Detta innebär att vi gör en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser.

Så här går valideringen till

En validering inleds med en kartläggning av dina kunskaper och kompetenser. För att kunna genomföra valideringen krävs en gedigen erfarenhet inom yrkesinriktningen.

Den som har förutsättningar att genomföra en validering och erbjuds en plats kommer att validera sina kunskaper i kombination med en kompletterande utbildning. Syftet är att validanden genom validering, prövning och kompletterande utbildning erbjuds möjlighet att få betyg i de kurser som krävs för att arbeta som barnskötare.

Prövning innebär att du genom teoretiska och praktiska prov får visa dina kunskaper och kompetenser. Efter prövningen får du betyg i den kurs eller de kurser du gjort prövning i.

Valideringen är planerad till en termin. Det är möjligt att validera och göra prövning i kurser samtidigt som du arbetar eller har en annan sysselsättning, dock behöver du då ta ledigt för att komma på prövningar och utföra praktiska uppgifter.

Du kan inte söka studiemedel från csn för validering.

Förkunskapskrav för validering

 För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är. 

Du måste dessutom ha kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen, som motsvarar grundskolans årskurs 9. Om du har läst kursen via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • Svenska/ Svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Observera, för att kunna genomföra en validering behöver du själv ha ordnat en arbetsplats att genomföra valideringen på. Där kommer du att utföra praktiska delar under observation av läraren. Läs mer i dokumentet "Överenskommelse med arbetsplats om utförande av validering" längre ner på denna sida.

Så här ansöker du

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter ska du alltid kontakta vår Elevsupport för att göra din ansökan. Du ska inte göra den i ansökningssystemet, eftersom dina uppgifter inte blir sekretessmarkerade där. OBS! Skriv inget om att du har skydd i mejlet, tala om det först när du fått kontakt med Elevsupport

Ansök på webben

Om du är folkbokförd i Örebro kommun gör du din ansökan på webben. Du ansöker genom att logga in med bank-id. I ansökningssystemet väljer du "Validering" – "Barnskötare start 240129".

Det här ska du skicka med i ansökan

Vid ansökan ska du skicka med kopia på:

  • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik enligt behörighetskravet ovan.
  • Arbetsgivarintyg eller anställningsinformation där det står att du har arbetat inom området och hur länge.
  • Överenskommelse med arbetsplats om utförande av validering, använd detta formulär . Pdf, 99.8 kB.
  • Personligt brev där du berättar vilka arbetsuppgifter du har haft under dina anställningar.
  • CV
  • Eventuella andra betyg eller intyg som visar att du har kunskaper inom området, till exempel från utbildningar.

Det är viktigt att du skickar med allt i punktlistan ovanför senast sista kompletteringsdag, annars kan vi inte behandla din ansökan.

Ansökan för dig som är skriven i en annan kommun

Om du är skriven i en annan kommun ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för ansökan.

Urval

Det finns ett begränsat antal platser, vid fler sökande än platser sker ett urval (se antagningsregler). Om du inte blir antagen kan du söka till nästa valideringstillfälle.

Besked om du är antagen

När antagningen är klar skickar vi ett mejl till dig där det står om du är antagen eller ej. Blir du ej antagen kan du söka igen vid nästa ansökan.

Validering inom andra yrkesområden

Vi kan hjälpa till med validering inom övriga yrkesområden där vi erbjuder utbildningar på gymnasienivå. Vill du veta mer, kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter.


Här kan du se våra yrkesutbildningar på gymnasienivå.


Kontaktuppgifter och öppettider för Vägledningscenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se