Gå till innehåll

Ladda upp rätt betyg i ansökan

Här kan du se vilka betyg du måste ladda upp när du gör din ansökan. För att ditt betyg ska vara ett giltigt dokument måste det vara stämplat och ha underskrift av rektor.

Innehåll på sidan

De här betygen måste du ladda upp

För att ditt betyg ska vara ett giltigt dokument måste det ha underskrift av rektor och dina personuppgifter ska vara synliga på alla sidor av dokumenten. Studieplan och utdrag från Antagning.se är inte giltigt som underlag för ansökan.

Se gärna till att ha klart med kopia på alla dokument innan du loggar in i ansökan. Det går bra med skannade kopior eller ett tydligt foto i de flesta format som till exempel pdf- eller jpg.

De här betygen och intygen ska du ladda upp:

  • Betyg från grundskola.
  • Betyg från gymnasieskola: avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis eller diplom från IB.
  • Betyg från vuxenutbildning/Komvux i annan kommun än Örebro.
  • UHR-bedömning av utländsk gymnasieutbildning. UHR är förkortning för Universitets- och högskolerådet som tidigare hette VHS, Verket för högskoleservice.
  • Intyg med studieomdöme från folkhögskola.
  • Intyg från språktester gjorda av andra än Komvux Örebro.
  • Andra dokument som visar på de förkunskaper som krävs för kursen du söker.

De här betygen behöver du inte ladda upp

Skanna eller fotografera dina betyg

Du kan skanna eller fotografera betygen och intygen. Du kan få hjälp med att skanna dina betyg på ett bibliotek. Bibliotek i Örebro.

Tänk på att hela sidan måste synas tydligt och vara läsbar. I webbansökan måste du ladda upp dokumentets alla sidor. Om du inte laddar upp dina betyg kan vi inte behandla din ansökan.

Komplettera din ansökan

Om du ska komplettera din ansökan med betyg loggar du in på samma sätt som när du gjorde din ansökan.

Om du inte har dina betyg

Om du inte har dina betyg kontaktar du den skola som du studerade på för att beställa dem. Om skolan inte finns längre kontaktar du Stads- eller regionarkivet i den stad du studerade.

Beställa betyg från grund- eller gymnasieskola i Örebro

Om du studerade vid en grund- eller gymnasieskola i Örebro kan du beställa kopia på dina betyg hos Stadsarkivet. Beställ skolbetyg, Stadsarkivet i Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se