Gå till innehåll

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Hittar du inte vad du söker kontakta oss på komvux@orebro.se

Innehåll på sidan

Vem får studera på Komvux Örebro

Du är behörig att söka till Komvux från och med höstterminen det år du fyller 20 eller när du är klar med din 3-åriga gymnasieutbildning och har gymnasieexamen eller ett studiebevis.

 • Du som är folkbokförd i Örebro kommun
 • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
 • Du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet.
 • Du ska dels sakna de kunskaper kursen ska ge och dels ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kostar det något att studera?

Att studera på Komvux är gratis men du betalar själv för kurslitteraturen. Du har i de flesta fall rätt att söka bidrag eller lån från CSN. Läs mer om studieekonomi, bidrag och lån.

Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?

Nej, det finns inga restplatser. Vuxenutbildningen i Örebro har flera intagningsperioder/år. Efter sista ansökningsdag är du istället välkommen att söka till nästa kursstart när den ansökan öppnar. Däremot öppnar vi ibland en sen ansökan för de kurser där vi har platser kvar. Det annonseras på hemsidan.

 • Sökt: Ansökan har kommit in men är inte behandlad.
 • Test: Om dina förkunskaper inte kan styrkas med betyg. När statusen Test sätts så kallar testadministrationen dig till test. (Nivåtest kan göras i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap).
 • Komplettera: Ansökan är inte komplett och du behöver lämna in ytterligare betyg eller intyg. Vet du inte vad du ska kompletera med? Kontakta oss på antagning.komvux@orebro.se
 • Avvakta betyg: Vi inväntar dina betyg från pågående kurser.
 • Ej antagen: Du är inte antagen till kursen.
 • Ej antagen på grund av full kurs: Du är inte antagen till en kurs som är full.
 • Ofullständig: Din ansökan är inte komplett efter sista kompletteringsdag.
 • Mottagen: Ansökan är okej och mottagen. Klar för antagning.
 • Erbjuden plats: Den sökande blir erbjuden plats, får ett antagningsbesked med svarskrav.
 • Reserv: Du står på reservlistan.
 • Intagen: Du är antagen till aktuell kurs eller utbildning. - Läs informationen om kursstart mm på hemsidan.

Får jag läsa om godkända kurser för att höja mina betyg?

Nej, för att höja betyg hänvisas du att göra en prövning. Vi har prövningar två gånger om året. Läs mer om prövningar här.

Hur får jag mitt betyg efter prövningen?

Om du vill ha ditt betyg hemskickat gör du en beställning här på vår webbplats.

Jag har sökt en kurs men vill byta till annan kurs

Har du ansökt till en kurs och vill ändra till annan, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att planera och kanske göra ändringsanmälan.

Mina lektioner krockar hur gör jag nu?

För att undvika att dina lektioner kommer att krocka kan du planera dina studierna genom att kolla hur de olika lektionerna ligger under veckan. Se blockschemat här. Vill du ha hjälp att planera inför din ansökan vänder du dig till en studie- och yrkesvägledare.

Har du redan sökt och vill ändra någon kurs vänder du dig till en studie- och yrkesvägledare. som hjälper dig.

Jag vill byta grupp

Har du börjat studera och vill byta grupp vänder du dig tilll din lärare som gör en ändringsanmälan.

Jag har inte fått mitt betyg hur gör jag nu?

På Komvux Örebro får du inte automatiskt ett utskrivet betyg efter asvlutad kurs utan du måste beställa det på vår hemsida genom att fylla i formuläret på denna sida.

Hur gör jag för att beställa betyg?

När du avslutat dina studier kan du beställa hem ditt betyg genom att fylla i formuläret på denna sida.

Slutbetyg eller gymnasieexamen

Du kan få slutbetyg eller gymnasieexamen från oss, om du har läst hela eller avslutande delar av dina gymnasiestudier på Komvux Örebro. Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med studievägledare om du vill studera för att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Då kan studievägledaren hjälpa dig att planera din studiegång.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se