Gå till innehåll

Hitta yrkesutbildning på gymnasienivå –
Komvux gör det möjligt!

Du kan studera till ett yrke på gymnasienivå. Dessa utbildningar kallas även för yrkesvux. Utbildningarna är inom yrken där det finns behov av arbetskraft. På mindre än ett år kan du vara färdigutbildad och på väg ut på arbetsmarknaden. Här kan du läsa om de utbildningar som finns på Komvux i Örebro och vad som krävs för att kunna söka utbildningen.

Innehåll på sidan

De här yrkesutbildningarna erbjuder vi

Utbildningar som går att söka nu

Yrkesutbildningar

Kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningar inom komvux är utbildningar som kombinerar svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) med en gymnasial yrkesutbildning. De kan förkorta vägen till arbete för nyanlända.

När man studerar det svenska språket och ett yrke samtidigt blir den sammanlagda tiden i utbildning kortare. Dessutom blir målet med utbildningen tydligare, vilket bidrar till att öka elevens motivation att studera.


Pågående och kommande utbildningar, går inte att söka nu

Krav för att få gå utbildningen, behörighet

Du är behörig att studera på yrkesutbildningar på gymnasienivå från och med juli månad det år du fyller 20 år. Du behöver även uppfylla det här:

  • Du ska vara folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i en annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Du saknar de kunskaper du kan få på utbildningen. Om du tidigare har läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen på Komvux.
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Yngre än 20 år?

Du kan vara behörig även om du är yngre än 20 år. Då ska du ha slutfört en gymnasieutbildning på ett nationellt program eller annan likvärdig utbildning. Du behöver också uppfylla de övriga villkoren som står i punktlistan ovanför.

Språktest

Yrkesutbildningarna bedrivs i ett högt tempo. Därför är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket så att du kan hänga med i undervisningen och klara av utbildningen.

Du kommer därför att bli kallad till ett språktest efter att du ansökt. Detta gäller inte elever som har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Är du döv eller har en hörselnedsättning?

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Ansökan och antagning

Information om hur du ansöker till våra yrkesutbildningar och hur antagningen går till hittar du under respektive utbildning.

Yrkesvuxutbildningar i andra kommuner

Du kan söka yrkesvuxutbildningar även i kommuner du inte är folkbokförd i. Ansökan ska då lämnas till din hemkommun.

Läs mer om utbildningarna i Örebro län och var du kan läsa dem på Vuxenutbildningar i Örebro län.

Frågor

Om du har frågor kring yrkesutbildningar kan du kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se