Gå till innehåll

Som CNC-operatör arbetar du med skärande bearbetning, borrning, svarvning, fräsning och slipning av olika verkstadsprodukter i CNC-styrda maskiner. Du kan också göra arbetsuppgifter manuellt. Utbildningstiden är 42 veckor.

Innehåll på sidan

Behörighet till utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du måste även ha kunskap i matematik och svenska.

Krav för att få gå utbildningen, behörighet

Du är behörig att studera på yrkesutbildningar på gymnasienivå från och med juli månad det år du fyller 20 år. Du behöver även uppfylla det här:

  • Du ska vara folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i en annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Du saknar de kunskaper du kan få på utbildningen. Om du tidigare har läst utbildningen eller kursen har du inte rätt att läsa samma igen på Komvux.
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Yngre än 20 år?

Du kan vara behörig även om du är yngre än 20 år. Då ska du ha slutfört en gymnasieutbildning på ett nationellt program eller annan likvärdig utbildning. Du behöver också uppfylla de övriga villkoren som står i punktlistan ovanför.

Kunskaper i matematik och svenska

Du måste ha kunskaper i matematik och svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Följande kurser krävs:

  • matematik, matematik 1 på gymnasienivå.
  • svenska/svenska som andraspråk, motsvarande grundskolans årskurs 9. Delkurs 4 om du läst på Komvux.

Ett godkänt språktest är obligatoriskt för alla sökande som inte har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg och/eller testresultat.

Så här ansöker du

När ansökan är öppen hittar du den på vår ansökningswebb under fliken "Kurspaket". Du hittar länken till ansökningswebben via denna sida där det även står mer information om vad du behöver tänka på innan ansökan.

Om utbildningen

På utbildningen får du lära dig att använda verktyg och utrustning som används i industrin. Hur man mäter, packar, emballerar och monterar.

Du får möjlighet att genomföra truckutbildning. Efter godkänt teori- och praktiskt prov får du ett truckkort.

Boka träff med lärare

Vi vill att sökande till utbildningen ska delta på rundvandring och information på plats vid utbildningslokalerna. Du som vill söka till utbildningen bokar ett besök genom att mejla till Jan Gustavsson, jan.gustavsson@orebro.se.

Läs mer om utbildningen

I utbildningen får du lära dig hur du hanterar och bearbetar olika material i maskiner, med mycket hög noggrannhet. Du får kunskap i att programmera och hantera svarv- och fräsmaskiner. Samt kunskaper i att läsa och tyda ritningar, skapa en teknisk ritning digitalt och att manuellt hantera olika typer av maskiner.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsen där du ska göra din APL kan ligga i en annan kommun i länet. Det är därför en fördel om du har körkort och tillgång till bil.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Under utbildningstiden kommer du att få låna en dator med nödvändiga program installerade. Du behöver därför ha vana av att använda dig av dator.

Utbildningen sker i samarbete med Tullängsgymnasiet. Större delen av utbildningen är i deras lokaler på Tullängsgatan 7

Utbildningsperiod

Utbildningsperioden är 26 augusti 2024–13 juni 2025.
Utbildningstiden är 42 veckor.
För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande. Utbildningen måste även få ekonomiskt stöd från staten.

Avgifter

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala skyddsskor.

Så fungerar antagningen

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart kallas du till ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Är du döv eller har en hörselnedsättning?

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Språktest

Om du inte har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå blir du kallad till ett språktest som bekostas av Komvux. Det sker efter att du har skickat in din ansökan.

Kontakt

Generella frågor om utbildningen och vägledning

Kontakta Vägledningscenter

Frågor om innehållet i utbildningen

Kontakta Gustav Axmon, rektor Tullängsgymnasiet
gustav.axmon@orebro.se

Frågor om yrkesutbildningar

Kontakta Henrik Frih, utbildningssamordnare
henrik.frih@orebro.se, 019-21 38 50

Utbildningen medfinansieras av EU-medel.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se