Gå till innehåll

Kombinationsutbildning - barnskötare

Utbildningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om förskolans pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare i förskolan.

Innehåll på sidan

Om yrket och utbildningen

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att vara med i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, till exempel utomhus, i kreativ lek och i sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med kollegor.

Utbildningen är på heltid. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL är en viktig del av utbildningen och sker i samarbete med skolan. Utbildaren ordnar din APL-plats. Platsen kommer att erbjudas inom ett område som du kan ta dig till med kollektivtrafiken. För att få genomföra APL inom barnomsorg krävs utdrag ur polisens belastningsregister.

Den teoretiska delen av utbildningen är på Komvux, Campus Risbergska, Hagagatan 53.

Utbildningen är gratis men kostnader för kurslitteratur kan tillkomma. Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier.

Utbildningen börjar 19 augusti 2024 och slutar i maj 2026. Utbildningen är fyra terminer. Du studerar inte på sommaren. Antal veckor: 80.

Behörighet: Godkänt betyg i kurs D på SFI. Utbildningen passar dig som läser grundläggande svenska delkurs 1, 2 eller 3.

Du kan ansöka till utbildningen 1/4 till 30/4. När ansökan är öppen kommer du att hitta länken här. När ansökningstiden har gått ut blir du kontaktad av skolan.

Observera! Denna utbildning är bara för dig som har svenska som andraspråk. Har du svenska som modersmål kan du inte söka denna utbildning, utan hänvisas i stället till den här utbildningen.

Kurser som ingår, 1500 poäng

Utbildningen består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Du läser kurser i svenska som andraspråk på den nivå där du befinner dig.

Frågor?

Behöver du vägledning, kontakta vagledningscenter@orebro.se eller besök oss på skolan, se öppettider här.

Frågor om kombinationsutbildning och innehållet i utbildningen, kontakta komvux.kombinationsutbildning@orebro.se

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Kort ansökningstid. Lämna in ansökan omgående.

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande.

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Medfinansiering av EU

Utbildningen delfinansieras av EU-medel.

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se