Gå till innehåll
  • Start
  • / Prövning – tenta av kurs eller höj betyg

Prövning – tenta av kurs eller höj betyg

Prövning på Komvux ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du har läst in på egen hand, eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i.

Anmälan till prövningar i grundskolekurser, gymnasialakurser och vård- och omsorgskurser juni 2024

Vi erbjuder prövningar för en del grundskolekurser, gymnasialakurser och vård- och omsorgskurser under vecka 24 i juni och SFI 21 –22 maj. Information om vilka kurser som erbjuds och när prövningarna ges i respektive ämne kommer publiceras inom kort i tabellerna nedan.

Du kan anmäla dig till prövning i flera kurser, observera att du inte kan söka flera prövningar samma dag.

Anmälan är öppen mellan 8 april – 28 april.

OBS! det finns ett begränsat antal platser för prövning. Anmälda till prövning antas slumpvis. All antagning sker 2 maj.

Så här anmäler du dig till prövning.

Innehåll på sidan

Prövningar SFI våren 2024- anmälan är öppen 4 mars –31 mars

SFI kommer ha prövningar på kurs B, C och D 

Den som anmäler sig till prövning behöver vara förberedd på att komma till skolan båda dagarna om man blir godkänd vid första tillfället. Blir man inte godkänd kommer man inte till nästa tillfälle.

Tisdag 21 maj klockan 7.45 prövas skriva och läsa. Om du blir godkänd behöver du också komma till nästa prövning, onsdag 22 maj.

Onsdag 22 maj prövas tala och höra.

Ansökan är öppen mellan 4 mars - 31 mars

Du får en kallelse med mer information om i vilken sal prövningen är.

OBS! Anmälan är bindande och du behöver betala även om du inte kan genomföra prövningen. Kostnad för prövning ser du längre ner under rubriken "Kostar det någonting?".

Prövningar grundskolekurser våren 2024

Ämne

Kurskod

Prövningsdag

Ladda ner

Engelska grundläggande

GRNENG2

11 juni

Prövningsinfo Pdf, 21 kB.

Matematik grundläggande

GRNMAT2

11 juni

Prövningsinfo Pdf, 75.3 kB.

Svenska grundläggande

GRNSVE2

11 juni

Prövningsinfo Pdf, 88 kB.

Svenska som andraspråk grundläggande

GRNSVA2

11 juni

Prövningsinfo Pdf, 212 kB.


Prövningar gymnasiekurser våren 2024 ges av Komvux i egen regi eller av ABF Vux

Prövningsutbud och datum fylls på här inom kort.

Ämne

Regi

Kurskod

Prövningsdatum

Anmälan öppen

Ladda ner

Biologi 1

ABF
Vux

BIOBIO01

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Biologi 2

ABF
Vux

BIOBIO02

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Engelska 5

ABF
Vux

ENGENG05

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Engelska 6

Komvux

ENGENG06

Måndag 10/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 216.1 kB.

Engelska 7

ABF
Vux

ENGENG07

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Fysik 1a

ABF
Vux

FYSFYS01a

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Fysik 2

ABF
Vux

FYSFYS02

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Företagsekonomi 1

Komvux

FÖRFÖR01

Onsdag 12/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 98.7 kB.

Företagsekonomi 2

ABF
Vux

FÖRFÖR02

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Historia 1a2

ABF
Vux

HISHIS01a2

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Historia 1b

Komvux

HISHIS01b

Måndag 10/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 127 kB.

Kemi 1

Komvux

KEMKEM1

Måndag 10/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 32.6 kB.

Kemi 2

Komvux

KEMKEM2

Måndag 10/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 33.2 kB.

Matematik 1a

Komvux

MATMAT01a

Tisdag 11/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 151.7 kB.

Matematik 1b

Komvux

MATMAT01b

Tisdag 11/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 146.7 kB.

Matematik 1c

Komvux

MATMAT01c

Tisdag 11/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 147.7 kB.

Matematik 2a

Komvux

MATMAT02a

Tisdag 11/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 130.1 kB.

Matematik 2b

Komvux

MATMAT02b

Tisdag 11/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 130.6 kB.

Matematik 2c

Komvux

MATMAT02c

Tisdag 11/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 130.6 kB.

Matematik 3b

Komvux

MATMAT03b

Tisdag 11/6

8 april–28 april


Matematik 3c

Komvux

MATMAT03c

Tisdag 11/6

8 april–28 april


Matematik 4

Komvux

MATMAT04

Tisdag 11/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 19.2 kB.

Matematik 5

ABF
Vux

MATMAT05

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Naturkunskap 1a1

Komvux

NAKNAK01a1

Måndag 10/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 89.4 kB.

Naturkunskap 1a2

Komvux

NAKNAK01a2

Måndag 10/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 90.7 kB.

Naturkunskap 1b

Komvux

NAKNAK01b

Måndag 10/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 90.4 kB.

Naturkunskap 2

Komvux

NAKNAK02

Måndag 10/6

8 april–28 april


Privatjuridik

ABF
Vux

JURPRI0

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Religionkunskap 1

ABF
Vux

RELREL01

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Samhällskunskap 1a2

ABF
Vux

SAMSAM01a2

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Samhällskunskap 1b

Komvux

SAMSAM01b

Onsdag 12/6

8 april–28 april


Svenska 1

ABF
Vux

SVESVE01

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Svenska 2

ABF
Vux

SVESVE02

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Svenska 3

Komvux

SVESVE03

Onsdag 12/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 167.8 kB.

Svenska som andraspråk 1

ABF
Vux

SVASVA01

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Svenska som andraspråk 2

ABF
Vux

SVASVA02

Prövningsperiod
20/5 –7/6

8 april–28 april


Svenska som andraspråk 3

Komvux

SVASVA03

Onsdag 12/6

8 april–28 april

Prövningsinfo Pdf, 87.8 kB.Prövningar vård- och omsorgsutbildningen våren 2024

"Prövningsinfo" är länkat till en pdf med mer information om prövningen och kontaktuppgifter till ansvarig lärare kommer inom kort.

Ämne

Kurskod

Prövningsdag

Anmälan

öppen

Ladda ner

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

10 juni

8 april - 28 april

Prövningsinfo

kommer inom kort

Gerontologi och geriatrik

GERGER0

10 juni

8 april - 28 april

Prövningsinfo

kommer inom kort

Psykologi 2

PSKPSY02

10 juni

8 april - 28 april

Prövningsinfo

kommer inom kort

Prövningar sfi ges vecka 21 våren 2024

Prövningsutbud och datum kommer inom kort.

Vanliga frågor om prövning

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om prövning, till exempel hur det går till, vad det kostar och vem som får göra en prövning.

Vad är en prövning?

Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygssätts. Prövning är ett alternativ för dig som redan har kunskaper som motsvarar kursens innehåll men som saknar betyg i kursen eller vill höja ditt betyg. I en prövning ingår inte undervisning eller lärarhandledning.

En prövning grundar sig på nationellt fastställda kunskapskrav. Kraven varierar mellan olika kurser. I de flesta prövningar ingår dock:

  • ett skriftligt prov.
  • muntliga och/eller praktiska uppgifter.

De muntliga och praktiska uppgifterna gör du oftast en annan dag än det skriftliga provet.

Observera! Du måste ha med dig giltig legitimation, både vid skriftligt och muntligt prov.

Information om prövningar som ges i Komvux regi

Ungefär tre veckor före det första provet får du information om hur prövningen är upplagd, vilka moment som ingår och när de ska göras. Läraren som är ansvarig för prövningen skickar ut informationen.

Information om prövningar som ges i ABF Vux regi

En prövning sker under en period på tre veckor. Ungefär en vecka innan kurstart "Prövning" får du information om hur prövningen är upplagd, eventuell litteratur, vilka moment som ingår och när de ska göras. Läraren som är ansvarig för prövningen skickar ut informationen.

På prövningens första dag skall du ha tillgång till ABF Vux:s lärplattform Canvas, i vilken du finner information och möjlighet att lämna in uppgifter, samt ställa frågor till läraren.

Får man hjälp att läsa in kursen till prövningen på skolan?

Nej, det får man inte. Du ansvarar helt och hållet själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. Viss hjälp har du av de instruktioner som finns till de flesta av våra kurser.

Vilken kurslitteratur ska användas?

Det är upp till dig, men du kan få rekommendationer om litteratur i flera ämnen här på vår webbplats.

Litteraturlista för kurser på gymnasienivå.

Vem har rätt att göra en prövning?

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att göra en prövning inom Komvux i alla kurser som ingår i vårt utbud i Örebro.

Kostar det någonting?

Det är två olika kostnader för prövning beroende på olika faktorer se nedan.

500 kronor per kurs för dig som har ett godkänt betyg i kursen eller för dig som har ett F/ IG i kursen från gymnasiet. Gäller även för dig som gör en prövning i en kurs du inte läst förut.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs. Anmälan är bindande från att du har tack ja till erbjuden plats senast den 18 oktober, och du kommer då att vara tvungen att betala avgiften även om du inte genomför prövningen. Du kommer att få en faktura från Örebro kommun hemskickad till dig. Blir du sjuk vid prövningstillfället och kan styrka detta med ett läkarintyg stryks fakturan. Kontakta oss på antagning.komvux@orebro.se.

O kronor, alltså du betalar ingen avgift om du har underkänt (F / IG) från Komvux i kursen du ska göra prövning i.

Då är din prövning avgiftsfri. Du ansvarar själv för att skicka med betygskopia på ditt underkända betyg från Komvux. Har du läst kursen hos oss på Komvux i Örebro behöver du inte skicka med betyget.

Kan jag få studiemedel för prövning?

Nej, du kan inte få studiemedel från CSN för att göra en prövning.

Jag vill göra prövning i flera kurser, går det?

Beroende på vilken dag och tid prövningen är för respektive kurs så kan du göra fler prövningar bara de inte krockar.

Hur får jag mitt betyg efter prövningen?

Om du vill ha ditt betyg hemskickat gör du en beställning här på vår webbplats.

Så här anmäler du dig till prövning

Du loggar in och anmäler dig till att få göra en prövning via vår webb. Om du inte har ett fullständigt personnummer eller har skyddad identitet ska du mejla oss på antagning.komvux@orebro.se för att få en ansökningsblankett.

Du ansvarar själv för att du anmäler dig till prövning i rätt kurs och att din anmälan är fullständig för att granskningen av anmälan ska bli korrekt.

Observera att det inte går att komplettera din anmälan i efterhand utan du behöver bifoga eventuella tidigare betygsdokument direkt, då detta kan avgöra om du behöver betala för din prövning eller inte.

Vi skickar kallelse till dig som blir erbjuden plats för prövning och du behöver tacka ja för att behålla din plats.

Tänk på att anmälan är bindande när du tackat ja till erbjuden plats, och du kommer att vara tvungen att betala avgiften på 500 kronor även om du inte genomför prövningen. Blir du sjuk vid prövningstillfället och kan styrka detta med ett läkarintyg behöver du inte betala.

Du betalar inte avgift om du har underkänt (F / IG) från Komvux i kursen du ska göra prövning i. Då är din prövning avgiftsfri.

Få hjälp med din anmälan

Ta kontakt med eller besök Elevsupporten på Campus Risbergska om du behöver hjälp med att fylla i din anmälan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se