Gå till innehåll

Specialistundersköterska Demensvård - Distans

Det här är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är undersköterska, och som vill specialisera dig inom demensvård. Utbildningen ger dig kompetensen att på ett professionellt sätt möta och hjälpa människor med demenssjukdom.

Lämna in ansökan till reservplats

Det går att lämna in en ansökan till att få en reservplats till våra utbildningar till Specialistundersköterska. Du har då möjlighet att bli antagen om det finns lediga platser på utbildningen. Vi kommer enbart att behandla din ansökan om de ansökningar som lämnats in i tid inte räcker till för att fylla utbildningsplatserna.

För att veta om du är behörig för att bli antagen till utbildningen kan du läsa om behörighetskraven här.

Så här ansöker du.

Innehåll på sidan

Om utbildningen

Antalet människor som drabbas av demenssjukdom ökar för varje år. Det gör att behovet av vårdpersonal med specialistkompetens är stort, och blir allt större.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill vara med och göra skillnad i den framtida demensvården. Du arbetar förmodligen redan idag inom vården och vill utveckla din kompetens inom området. Som färdig specialistundersköterska har du stora möjligheter att göra karriär inom området.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetens att bemöta, kommunicera, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och kognitiv funktionsnedsättning. Du kommer även ha de kompetenser som krävs för att medverka i och driva olika förbättringsprojekt för att öka kvalitén i demensvården.

Efter utbildningen kan du arbeta som Specialistundersköterska – demensvård.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna är på halvtid och bedrivs på distans. Utbildningen startar upp med tvåobligatoriska närträffar på Campus Risbergska i Örebro. Utöver studierna på distans så sker det kontinuerligt närträffar på skolan.

I utbildningen ingår även LIA (lärande i arbete) i fyra veckor. Då är utbildningen förlagd på en arbetsplats. Dessa veckor läser du på heltid på arbetsplatsen.

Du förväntas delta på närträffarna och följa arbetsplatsens tider vid LIA.

På utbildningen använder vi oss av lärplattformen Fronter för kommunikation mellan lärare och studerande. Därför måste du ha tillgång till en dator eller läsplatta där du kan logga in på Fronter, samt som kan kopplas upp mot skolans trådlösa nätverk under närträffarna.

Utbildningsperiod

19 augusti 2024 - 12 juni 2026. Utbildningstiden är 90 veckor.

Kurser som ingår

Kurser och antal yrkeshögskolepoäng. 5 yrkeshögskolepoäng (YHP) motsvarar en veckas heltidsstudier

Kurser

Yrkeshögskolepoäng

Att leva med demens

50 YHP

Demenssjukdomar

25 YHP

Examensarbete

20 YHP

Lärande i arbete (LIA)

20 YHP

Näringslära och munhälsa

20 YHP

Organisationsstöd och handledning

35 YHP

Samtalsmetodik

10 YHP

Vård i livets slutskede

25 YHP

Välfärdsteknologi

30 YHP

Totalt

235 YHP

Behörighet till utbildningen

För att antas till utbildningen måste du ha grundläggande behörigheten. Du måste även ha vissa särskilda förkunskaper.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet måste du uppfylla något av följande alternativ:
1. Du har en gymnasieexamen från en svensk gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.
2. Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
4. Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet, eller på grund av någon annan omständighet, förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet behöver du även ha:

 • minst betyget Godkänt/E, eller motsvarande, i kurserna:
  • Medicin 1, alternativt anatomi och fysiologi 1 och omvårdnad 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1, alternativt omvårdnad 1 och social omsorg 1
  • Vård- och omsorgsarbete 2, alternativt omvårdnad 2 och social omsorg 2
 • ett års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska/personlig assistent/boendestödjare eller motsvarande tid (exempelvis halvtid under två år).

Så här ansöker du

Du ansöker digitalt via yh-antagning.se. Du ska bifoga en kopia på

 • ditt betyg från vårdutbildning,
 • tjänstgöringsintyg som visar att du varit anställd i minst ett år på heltid som undersköterska eller motsvarande.

Om du har skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter blir inte sekretessmarkerade i vårt ansökningssystem. Om du har skyddad identitet, kontakta Amanda Wirén, utbildningssamordnare, amanda.wiren@orebro.se, 019-21 61 90, så får du hjälp med din ansökan.

Sista ansökningsdag

Lämna in omgående för möjlighet till högre reservplacering.

Så fungerar antagningen

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet grundar sig på betyg. Ett värde räknas ut på följande kurser:

 • Etik och människans livsvillkor
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Specialpedagogik
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Maxvärde för dessa kurser är 10 poäng. Den med högst urvalsvärde erbjuds plats först.

Besked om antagning

Antagning sker via ansökningssystemet. Om du blir antagen får du ett antagningsbesked på den mejladress du uppgav vid ansökan. Om du inte blir antagen får du ett besked om reservplacering. Du får även besked om du inte uppfyller behörighetskraven.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge, studieperiod, studietid och omfattning, det vill säga poäng. Studieperioden kommer framgå på antagningsbeskedet.

Studietid: 90 veckor
Poäng: 235 YHP
Studietakt: Halvfart (50 %)
LIA-perioden på fyra veckor bedrivs på helfart.

Kontaktuppgifter


Utbildningsledare

Elisabeth Östlund, 019-21 48 88, elisabeth.ostlund@orebro.se

Samordnare

Amanda Wirén, 019-21 61 90

E-post

yh.specialistunderskoterska@orebro.se

Med stöd från EU

Under 2020-2023 delfinansieras yrkehögskoleutbildningar av EU som en del i NextGenerationEU.

Blå EU-flagga till vänster och till höger en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se