Gå till innehåll

All kommunal vuxenutbildning är kostnadsfri, men du måste själv betala för böcker och material. För att finansiera dina studier kan du söka studiemedel. Om du är arbetslös kan du ha rätt till studiestartsstöd.

Innehåll på sidan

Studiemedel

För de flesta vuxenutbildningar kan du söka studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden, för att finansiera dina studier. Du som läser svenska för invandrare (sfi) eller Komvux som särskild utbildning inom Lärvux har däremot inte rätt till studiemedel.

Fakta om studiemedel

 • Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du också vill låna. Lånet måste du betala tillbaka.
 • Du har rätt till studiemedel från 1 juli det år du fyller 20.
 • För att få studiemedel måste du studera på minst halvtid (50 procent) i minst tre veckor.
 • Hur länge du kan få studie­medel beror på vilken utbildnings­nivå du läser, om du läser på heltid eller deltid, och vad du har studerat tidigare.
 • Du måste anmäla till CSN om du gör några ändringar, till exempel om du ändrar studietakt eller gör avbrott i studierna. Annars kan du få pengar du inte har rätt till och bli tvungen att betala tillbaka dem.

Bra att tänka på när du söker studiemedel

 • Du kan söka studiemedel för flera studieperioder samtidigt om du vill, men som längst för 53 veckor i taget.
 • Ta reda på startdatum och slutdatum för de studieperioder du ska söka studiemedel för. Startdatum och slutdatum hittar du under respektive kursinformation här på webbplatsen.
 • Du behöver också veta hur många poäng du ska läsa under varje sammanhängande studieperiod när du ansöker om studiemedel. Med sammanhängande studieperiod menas studier där det inte är några längre uppehåll i studierna, utan endast uppehåll på lördagar och söndagar. Du kan läsa mer om poäng och studietakt lite längre ner på sidan.
 • Om du ska läsa flera kurser under en sammanhängande studieperiod med olika start- och slutdatum, fyll i startdatum när den första kursen startar och slutdatum när den sista kursen slutar. Skriv in det totala antalet poäng under hela studieperioden.
 • På frågan om du läst Komvux på grundskolenivå ska du bara svara "ja" om du läst klart kurserna biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Poäng och studietakt på Komvux

Hur mycket studiemedel du får beror på studietakten och om du studerar på heltid eller deltid. Det som påverkar studietakten är hur många poäng du studerar och på hur många veckor du gör det. Det är viktigt att du uppger rätt studietakt i din ansökan hos CSN.

Studietakten för våra grundskole- och gymnasiekurser behöver du inte räkna ut själv. Den står på respektive kurssida här på webbplatsen.

Alla grundskole- och gymnasiekurser på Komvux har poäng. För att studera på heltid måste du läsa minst 20 poäng per vecka.

 • 100 procent=20 poäng per vecka
 • 75 procent=15–19 poäng per vecka
 • 50 procent=10–14 poäng per vecka

Så här kan du räkna ut studietakten: Dela antalet poäng med antalet veckor du läser under en sammanhängande studieperiod.

Så här söker du studiemedel

Du ansöker om studiemedel på csn.se.

Filmer om studiemedel

På csn.se finns filmer om studiemedel. Filmerna finns textade på flera olika språk.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som du som är arbetslös kan få för att utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att öka dina chanser till jobb.

På csn.se finns information om krav och villkor för studiestartsstödet.

Så här ansöker du om studiestartsstöd

För att ansöka om studiestartsstöd kontaktar du studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se