Gå till innehåll

Kurslitteratur gymnasiekurser

Här hittar du kurslitteratur till våra kurser på gymnasial nivå.

Om du ska läsa distanskurser som ges av ABF Vux är det inte säkert att detta är den kurslitteratur som kommer att användas. Kontakta då istället ABF Vux för att få information om vilken kurslitteratur som gäller.

Litteraturlista gymnasiala kurser våren 2023

Ämne, titel, ISBN-nummer, författare och förlag för kurslitteratur

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Affärsjuridik

J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

bok:
9789147116164

digital bok:
9789147922567

Andersson m.fl.

Liber

Biologi 1

Iris Biologi 1

9789151103303

Henriksson

Gleerups

Biologi 2

Iris Biologi 2

9789151103631

Henriksson

Gleerups

Engelska 5

Solid Gold 1, elevpaket (bok + digital produkt)

9789144084176

Hedencrona

Studentlitteratur AB

Engelska 5

Solid Gold 1, Student´s key

9789144104041

Hedencrona

 Studentlitteratur AB

Engelska 5

Engelsk Grammatik (ej obligatorisk)

9789121205006

Hargevik

Liber

Engelska 5

Appia English Grammar Check (ej obligatorisk)

9789144020877

H. Plith

Studentlitteratur AB

Engelska 6

Solid Gold 2 elevpaket (bok + digital produkt)

9789144107806

Hedencrona

Studentlitteratur AB

Engelska 6

Solid Gold 2 Key

9789144110745

Hedencrona

Studentlitteratur AB

Engelska 6

Engelsk Grammatik (ej obligatorisk)

978-91-21-20500-6

Hargevik

Liber

Engelska 7

Solid Gold 3 elevpaket (bok + digital produkt)

9789144114552

Hedencrona

Studentlitteratur AB

Engelska 7

Solid Gold 3 Key

9789144116679

Hedencrona

Studentlitteratur AB

Engelska 7

Engelsk Grammatik (ej obligatorisk)

9789121205006

Hargevik

Liber

Fysik 1

Heureka kurs 1

9789127567276

Alphonce m.fl.

Natur och kultur

Fysik 1

Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi

9789197370882

Ekholm m.fl.

Konvergenta

Fysik 2

Heureka kurs 2

9789127567283

Alphonce m.fl.

Natur och kultur

Fysik 2

Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi

9789197370882

Ekholm m.fl.

Konvergenta

Företagsekonomi 1

Access Företagsekonomi 1, Faktabok

9789147100088

Andersson m.fl.

Liber

Företagsekonomi 1

Access Företagsekonomi 1, Uppgiftsbok med CD

9789147100095

Andersson m.fl.

Liber

Företagsekonomi 2

Access Företagsekonomi 2, Faktabok

9789147105274

Andersson m.fl.

Liber

Företagsekonomi 2

Access Företagsekonomi 2 , Uppgiftsbok med CD

9789147105281

Andersson m.fl.

Liber

Geografi 1

Geografi 1

9789185887644

Wiklund Jan

Liber

Historia 1a1, 1a2, 1b

Perspektiv på historien 1b

9789140674449

Nyström m.fl.

Gleerups

Historia 2 a

Ingen lärobok




Internationella relationer

Internationella relationer – utblickar och insikter

978-91-44-11824-6

B. Wollinger

Studentlitteratur

Kemi 1

Kemi 1

9789198024777

M. Ehinger

NA förlag

Kemi 1

Formler och tabeller i fysik, matematik och kemi för gymnasieskolan

978-91-973708-8-2

Ekholm-Frankel-Hörbeck

Konvergenta HB

Kemi 2

Kemi 2

9789188229045

M. Ehinger

NA förlag

Kemi 2

Formler och tabeller i fysik, matematik och kemi för gymnasieskolan

978-91-973708-8-2

Ekholm-Frankel-Hörbeck

Konvergenta HB

Kommunikation

Kommunikation, elevbok 3:e upplagan (ny upplaga utgivningdatum 2023-08-01)

Artikelnummer: 51109978

T. Philips

Gleerups

Matematik 1a

Matematik 5000+ Kurs 1abc, Vux Lärobok, upplaga 2021

9789127461772

Alfredsson m.fl.

Natur och kultur

Matematik 1b

Matematik 5000+ Kurs 1abc, Vux Lärobok, upplaga 2021

9789127461772

Alfredsson m.fl.

Natur och kultur

Matematik 1c

Matematik 5000+ Kurs 1abc, Vux Lärobok, upplaga 2021

9789127461772

Alfredsson m.fl.

Natur och kultur

Matematik 2a

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux, upplaga 2021

978-91-27-46267-0

Alfredsson m.fl.

Liber

Matematik 2b

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux, upplaga 2021

978-91-27-46267-0

Alfredsson m.fl.

Natur och kultur

Matematik 2c

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux, upplaga 2021

978-91-27-46267-0

Alfredsson m.fl.

Natur och kultur

Matematik 3b

 

Vux 5000 kurs 3bc

Upplaga 2021

978-91-27-46381-3

Alfredsson m.fl.

Natur och kultur

Matematik 3c


Vux 5000 kurs 3bc

Upplaga 2021

978-91-27-46381-3

Alfredsson m.fl.

Natur och kultur

Matematik 4

Vux 5000+ kurs 4, upplaga 2021.

OBS! Vi använder den nya upplagan med en röd cirkel på. Se boken här. Pdf, 68.2 kB.

9789127455771

Alfredsson m.fl.

Natur och kultur

Naturkunskap 1b (1a1 och 1a2)

Synpunkt 1b, interaktiv elevbok


Henriksson

Gleerups

Naturkunskap 1b (1a1 och 1a2)

Synpunkt 1b

9789140692603

Henriksson

Gleerups

Naturkunskap 2

Synpunkt 2

9789140695864

Henriksson

Gleerups

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap elevbok, 3:e upplagan (Ny upplaga, utgivningsdatum 2023-08-01).

Artikelnummer: 51110004

Philips

Gleerups

Privatjuridik

J 2000, Privatjuridik och rättskunskap, Fakta och övningar

978-91-47-10620-2 eller
(978)- 91-47-11579-2 (ny upplaga)

Andersson m.fl.

Liber

Psykologi 1

Mänsklig psykologi 1 och 2a

978-91-523-2582-7

Bernersson och Cronlund

Sanoma utbildning

Religion 1

En människa, tusen världar, elevbok 2015
Upplaga 1

978-91-40-68747-0

R.Tuveson

Gleerups

Samhällskunskap 1a1 (dagtid)

Kompass till
samhällskunskap 50

978-91-40-
69424-9

Eliasson,
Nolervik

Gleerups

Samhällskunskap 1a2 och 1b

Perspektiv på samhället 1b

978-91-88229-46-5

Johan Eriksson (2021)

NA förlag AB

Sociologi

Läromedel i sociologi

9789140695598

J. Forsell

Gleerups

Svenska 1

Svenska impulser 1, första upplagan

9789152337899

Markstedt, Eriksson

Sanoma utbildning

Svenska 2

Hållbara texter

978-91-47-10428-4

S. Ask

Liber

Svenska 2

Levande texter

9789121211045

U. Jansson

Liber

Svenska 3

Svenska impulser 3

978-91-523-1989-5

Markstedt, Eriksson

Sanoma utbildning

Svenska som andraspråk 1

Svenska impulser 1 Svenska som andraspråk

9789152345726

Markstedt, Löwenhielm

Sanoma utbildning

Svenska som andraspråk 2

Svenska impulser 2 Svenska som andraspråk

9789152354001

Markstedt, Löwenhielm, Bogren

Sanoma utbildning

Svenska som andraspråk 2

En roman tillkommer. Information om vilken får du i början av terminen.




Svenska som andraspråk 3

Svenska impulser 3

978-91-523-1989-5

Markstedt, Eriksson

Sanoma utbildning

Svenskt teckenspråk för hörande 1

Teckenspråk för hörande steg 1

Information här



Svenskt teckenspråk för hörande 1

Övningsbok Teckenspråk steg 1




Svenskt teckenspråk för hörande 2

Teckenspråk för hörande steg 2

Information här



Svenskt teckenspråk för hörande 2

Övningsbok Teckenspråk steg 2




Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet - högskoleförberedande program

9789188528810

Ericson

Förlags AB Björnen

Gymnasiearbete

Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera

9789144059853

Björklund, Paulsson

Studentlitteratur AB

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se