Gå till innehåll

Så här ansöker du till yrkesutbildningar på gymnasienivå

Innan du ansöker behöver du veta vilken utbildning du ska läsa. Du behöver också förbereda kopior på betyg och intyg som ska skickas med i ansökan. När det är klart kan du göra din ansökan. Om vi ser att något saknas i din ansökan kan du behöva komplettera den.

Innehåll på sidan

Ny ansökningswebb!

Vi byter ansökningssystem och kommer att ha två olika ansökningswebbar under perioden 13 februari – 18 mars. Följ informationen om hur du ansöker under den utbildning eller kurs du vill söka.

Om du har ansökt till oss tidigare

Dokument som du lämmnat in i en tidigare ansökan flyttas inte över till det nya ansökningssystemet. Du kommer därför att behöva bifoga gymnasiebetyg och intyg på nytt även om du sökt till kurser eller utbildningar på Komvux i Örebro före 13 februari 2024.
Betyg som är utfärdade på Komvux Örebro behöver inte lämnas in.

Behöver du beställa dina tidigare gymnasiebetyg från Örebro kommun går du in på Stadsarkivets hemsida.

Innan du ansöker

Läs igenom informationen om den utbildning du vill ansöka till på respektive utbildningssida. Där finns information om antagningsregler, vad som krävs för att bli antagen till utbildningen samt annan viktig information. Du hittar information om utbildningarna här.

Har du behov av stöd

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd för att genomföra utbildningen, ska du kontakta samordnare på Yrkesutbildningscenter innan du ansöker.

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter ska du alltid kontakta vår Elevsupport för att göra din ansökan. Du ska inte göra den i ansökningssystemet, eftersom dina uppgifter inte blir sekretessmarkerade där.

Så här ansöker du

Om du är folkbokförd i Örebro kommun ska du göra din ansökan på vår ansökningswebb genom att logga in med e-legitimation.

Om du inte är folkbokförd i Örebro kommun gör du följande.

  1. Kontakta först vuxenutbildningen i din hemkommun om att du vill ansöka.
  2. Ansök sedan på vår ansökningswebb genom att logga in med e-legitimation.
  3. Skriv ut ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Ansökan sparas som ett pdf-fil under Dokument på Mina sidor i ansökningswebben. Därifrån kan du skriva ut ansökan.
Din hemkommun beslutar om du får studera hos oss i Örebro kommun.

Har du generella frågor om utbildningen, önskar vägledning och hjälp med ansökan, kontakta studie- och yrkesvägledare, vagledningscenter@orebro.se.

Skicka med betyg och intyg

Tillsammans med din ansökan ska du skicka med betyg och intyg som visar att du har rätt förkunskaper för den utbildning du söker. Om du söker en förarutbildning ska du även skicka med en bild på fram- och baksidan av ditt körkort. Mer information om vilka förkunskaper som krävs kan du läsa om på varje utbildningssida. Utbildningarna hittar du här.

Skicka med alla betyg från tidigare utbildningar. Där ska namn, personnummer och underskrift av rektor finnas med. Utländska betyg ska vara bedömda av UHR (Universitets- och högskolerådet).

Du behöver inte skicka med betyg från utbildningar från 2009 och framåt från Komvux i Örebro. Studieplan och utdrag från Antagning.se är inte giltigt som underlag för ansökan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se