Gå till innehåll

Som nätverkstekniker arbetar du med installation, drift och underhåll av nätverksrelaterade produkter och tjänster. Du har ett ansvarsfullt arbete och du har kontakt och dialog med kunder. Att nätverket fungerar är nödvändigt och många gånger avgörande för ett företags verksamhet.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen

När vi har klart med datum för nästa kursstart informerar vi här om när ansökan öppnar.

Innehåll på sidan

Vad gör en nätverkstekniker?

Som nätverkstekniker kan du arbeta med större projekt, som att flytta servermiljöer till molnteknik eller uppgradera brandväggar för att nätverket ska vara så säkert som möjligt.

Du har kunskap om nätverksutrustning som switchar, routrar och access-punkter, brandväggsutrustning, lastbalansering, routingprotokoll och VPN-teknik. Som nätverkstekniker arbetar du även med felsökning i nätverket liksom i loggar.

För att lyckas i din roll är det viktigt att du har ett intresse för teknik och data.

Om utbildningen

På utbildningen får du lära dig om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk. Även att planera arbetet på ett säkert sätt samt läsa och förstå instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska. Samt att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation, konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.

Du får lära dig att bygga upp nätverk och anläggningar och skapa systemlösningar. Du får kunskap om molntjänster och automatisering. Även att kunna övervaka, underhålla, felsöka och identifiera och åtgärda fel i utrustning i nätverksmiljöer. Samt att dokumentera ditt arbete om hur man bemöter kunder.

Utbildningen sker i samarbete med Tullängsgymnasiet och genomförs i deras lokaler på Tullängsgatan 7.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Du behöver ha vana av att använda dig av dator och tillgång till en egen bärbar dator.

Avgifter

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur.

Utbildningsperiod

22 januari 2024 – 13 december 2024. Sommaruppehåll vecka 27–30.
Utbildningstiden är 43 veckor.

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande. Utbildningen måste även få ekonomiskt stöd från staten.

Kurser som ingår, 1 200 poäng

Med reservation för förändring av kurser.

Länkarna går till Skolverkets webbplats.

Behörighet till utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik, svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Följande kurser krävs.

  • matematik, matematik 1 på gymnasienivå
  • svenska/svenska som andraspråk, motsvarande grundskolans årskurs 9. Delkurs 4 om du har läst på Komvux. Ett godkänt språktest är obligatoriskt för alla sökande som inte har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.
  • engelska, engelska 5 på gymnasienivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg och/eller testresultat.

Språktest

Efter inlämnad ansökan kommer du bli kallad till ett språktest, som bekostas av Komvux.

Har du godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå kommer du inte bli kallad till ett språktest.

Är du döv eller har en hörselnedsättning och vill läsa en av våra yrkesutbildningar?

Döva och hörselskadade kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Sista dag då ansökan ska vara inlämnad är tisdag 21 november. Sista dag att komplettera inlämnad ansökan är 28 november.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart kallas du till ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Frågor?

Generella frågor om utbildningen

Kontakta Vägledningscenter

Frågor om innehållet i utbildningen

Kontakta Jack Pencz, lärare Tullängsgymnasiet jack.pencz@orebro.se

Frågor om yrkesvuxutbildningar eller om du har behov av stöd i undervisningen

Kontakta Lovisa Anell, utbildningssamordnare
lovisa.anell@orebro.se, 019-21 33 36

Medfinansiering av EU

Utbildningen delfinansieras av EU-medel.

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se