Gå till innehåll

Kombinationsutbildning - servicereseförare

Att arbeta som servicereseförare är ett socialt och viktigt yrke där du träffar människor i olika åldrar och med olika behov av stöd och hjälper dem i deras vardag.

Innehåll på sidan

Om yrket och utbildningen

Som serviceförare arbetar du med serviceresor som exempelvis färdtjänst eller skolskjuts. För att passa som servicereseförare ska du vara social, lugn och kunna hantera stressiga situationer i trafiken.

Utbildningen är på heltid. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL, arbetsplatsförlagt lärande. Utbildaren ansvarar för att ordna din APL-plats. Platsen kommer att erbjudas inom ett område som du kan ta dig till med kollektivtrafiken.

Den teoretiska delen av utbildningen är på Komvux, Campus Risbergska, Hagagatan 53.

Utbildningen är gratis men kostnader för att ta taxikort kan tillkomma om du inte redan har taxiförarlegitimation. Total kostnad cirka 3700 kr (teoriprov, körprov, fotografering, läkarintyg).

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier.

Utbildningen börjar 26 augusti 2024 och slutar 20 december 2024. Utbildningen är 17 veckor.

Behörighet: Godkänt betyg i kurs D på SFI. Du behöver vara minst 21 år och ha haft svenskt B-körkort i två år, eller ha ett D-körkort.

Just nu kan du inte söka till utbildningen. När ansökan är öppen kommer du att hitta länken här.

Kurser som ingår, 400 poäng

Utbildningen består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Du läser kurser i svenska som andraspråk på den nivå där du befinner dig.

Läs mer om kurserna på Skolverkets hemsida.

Kurs och poäng

Kurs

Poäng

Service och bemötande 1

100 p

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200 p

Orienteringskurs

100 p

Frågor?

Behöver du vägledning, kontakta vagledningscenter@orebro.se eller besök oss på skolan, se öppettider här.

Frågor om kombinationsutbildning och innehållet i utbildningen, kontakta komvux.kombinationsutbildning@orebro.se

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Kort ansökningstid. Lämna in ansökan omgående.

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande.

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Medfinansiering av EU

Utbildningen delfinansieras av EU-medel.

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se