Gå till innehåll

Drömmer du om att få jobba kreativt, ta vara på hållbara råvaror och att vara eftertraktad på arbetsmarknaden? Arbetet som kock är flexibelt och kreativt. Det är viktigt att vara medveten om framtidens livsmedel och härodlade råvaror, samtidigt som du bör trivas i ett högt tempo i köket. Utbildningstiden är 41 veckor.

Innehåll på sidan

Behörighet till utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du måste även ha kunskap i svenska.

Krav för att få gå utbildningen, behörighet

Du är behörig att studera på yrkesutbildningar på gymnasienivå från och med juli månad det år du fyller 20 år. Du behöver även uppfylla det här:

  • Du ska vara folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i en annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Du saknar de kunskaper du kan få på utbildningen. Om du tidigare har läst utbildningen eller kursen har du inte rätt att läsa samma igen på Komvux.
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Yngre än 20 år?

Du kan vara behörig även om du är yngre än 20 år. Då ska du ha slutfört en gymnasieutbildning på ett nationellt program eller annan likvärdig utbildning. Du behöver också uppfylla de övriga villkoren som står i punktlistan ovanför.

Kunskaper i svenska

Du måste ha kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kunskaperna ska motsvara:

  • grundskolans årskurs 9.

Om du har läst via Komvux ska du ha kunskaper motsvarande:

  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Ett godkänt språktest är obligatoriskt för alla sökande som inte har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg och/eller testresultat.

Så här ansöker du

När ansökan är öppen hittar du den på vår ansökningswebb under fliken "Kurspaket". Du hittar länken till ansökningswebben via denna sida där det även står mer information om vad du behöver tänka på innan ansökan.

Om utbildningen

Hos oss utbildar du dig för att arbeta som kock. Du får lära dig att hantera råvaror, att laga både husmanskost och att experimentera med olika smakkombinationer. Dessutom får du kunskaper i att ta vara på naturens resurser och att vara kreativ i köket. Som kock krävs stor flexibilitet, engagemang och nyfikenhet för att uppnå det bästa för såväl gästen som klimatet.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

Utbildningen sker i samarbete med Virginska gymnasiet och är i deras lokaler på Fabriksgatan 52.

Utbildningsperiod

Utbildningsperioden är 26 augusti 2024–6 juni 2025.
Utbildningstiden är 41 veckor.
För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande. Utbildningen måste även få ekonomiskt stöd från staten.

Avgifter

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur och arbetsskor.

Så fungerar antagningen

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart kallas du till ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Är du döv eller har en hörselnedsättning?

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Språktest

Om du inte har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå blir du kallad till ett språktest som bekostas av Komvux. Det sker efter att du har skickat in din ansökan.

Kontakt

Generella frågor om utbildningen och vägledning

Kontakta Vägledningscenter

Frågor om innehållet i utbildningen

Niklas Ekholm, niklas.ekholm@orebro.se

Frågor om yrkesutbildningar
Karl Oskarsson, utbildningssamordnare
karl.oskarsson@orebro.se, 076-551 42 72

Utbildningen medfinansieras av EU-medel.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se