Gå till innehåll
 • Start
 • / Så här ansöker du

Så här ansöker du till kurser på grundskole- och gymnasienivå

Innan du ansöker behöver du veta vad du ska läsa. Du behöver också förbereda kopior på betyg och intyg som ska skickas med i ansökan. När det är klart kan du göra din ansökan. Om vi ser att något saknas i din ansökan kan du behöva komplettera den.

Du behöver bifoga dina betyg på nytt när du ansöker

När du ansöker via nya ansökningssystemet följer inte tidigare inskannade dokument med. Du kommer därför att behöva bifoga gymnasiebetyg, intyg och utlåtanden på nytt. Betyg som är utfärdade på Komvux Örebro behöver inte laddas upp igen.

Behöver du beställa dina tidigare gymnasiebetyg från Örebro kommun går du in på Stadsarkivets hemsida.

Tveka inte att höra av dig om du har funderingar till antagning.komvux@orebro.se

Antagningsregler

Innan du ansöker till vuxenutbildningen behöver du ta del av information om regler för antagning och urval. Pdf, 111.6 kB.

Ansökan steg för steg

Här finns all information och länkar du behöver för att kunna göra din ansökan. Läs igenom informationen steg för steg innan du gör din ansökan.

 • 1. Planera dina studier
 • 2. Förbered dokument som ska skickas med i ansökan
 • 3. Ansök (här finns länk till ansökningssystemet)
 • 4. Följ din ansökan (gäller kursstart 25 mars 2024
 • 5. Komplettera din ansökan
 • 6. Få hjälp med ansökan

1. Planera dina studier

Innan du ansöker är det bra att veta vilka kurser du vill eller behöver läsa. Du hittar våra kurser under Våra utbildningar. Det är också viktigt att dina kurser inte krockar med varandra Om du ska läsa flera gymnasiekurser samtidigt är det viktigt att lektionerna inte krockar med varandra. Här hittar du en sida med Blockschema för planering.

Om du känner dig osäker på vad du vill eller behöver läsa, ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans bestämmer ni vad som passar bäst för dig.

2. Förbered dokument som ska skickas med i ansökan

I din ansökan ska du skicka med kopia på betyg och andra dokument där vi kan se vad du har läst tidigare. Se gärna till att ha klart med kopia på alla dokument innan du ansöker.

Här kan du läsa mer om vilka dokument du ska ladda upp i ansökan.

Om du söker kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller naturkunskap och saknar betyg, intyg eller testresultat i ämnet, måste du göra ett nivåtest. Du kommer att bli kallad till test efter att du gjort din ansökan.

Har du sökt tidigare till Komvux behöver du ändå bifoga betyg/intyg/utlåtande från UHR

När du ansöker via nya ansökningssystemet följer inte tidigare inskannade dokument med. Du kommer därför att behöva bifoga gymnasiebetyg, intyg och utlåtanden på nytt. Betyg som är utfärdade på Komvux Örebro behöver inte laddas upp igen.

3. Ansök

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter ska du alltid kontakta vår Elevsupport för att göra din ansökan. Du ska inte göra den på ansökningswebben, eftersom dina uppgifter inte blir sekretessmarkerade där. OBS! Skriv inget om att du har skydd i mejlet, tala om det först när du fått kontakt med Elevsupport

Ansök på webben

Om du är folkbokförd i Örebro kommun ska du göra din ansökan på vår ansökningswebb genom att logga in med e-legitimation.

Om du inte är folkbokförd i Örebro kommun gör du följande.

 1. Kontakta först vuxenutbildningen i din hemkommun om att du vill ansöka.
 2. Ansök sedan på vår ansökningswebb genom att logga in med e-legitimation.
 3. Skriv ut ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun. Ansökan sparas som ett pdf-fil under Dokument på Mina sidor i ansökningswebben. Därifrån kan du skriva ut ansökan.

Din hemkommun beslutar om du får studera hos oss i Örebro kommun.

 • När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse på mejlen som du angav i ansökan.
 • Om du inte får något mejl, kontrollera att du angett rätt mejladress i din ansökan. Kolla även så mejlet inte hamnat i skräpposten.

Vill du ha teknisk hjälp att göra din ansökan kontakta vår Elevsupport

4. Följ din ansökan

När ansökningstiden gått ut granskar vi alla ansökningar som kommit in. Under tiden granskningen pågår kan du följa din ansökan genom att logga in på samma sätt som du gjorde när du ansökte. Gå in under rubriken Studieplan.

När vi granskar din ansökan använder vi olika status för olika situationer. Här ser du vad olika status betyder:

 • Sökt: Ansökan har kommit in men vi har inte börjat granska den ännu.
 • Test: Dina förkunskaper kan inte styrkas med de betyg du skickat med i ansökan. Du kan behöva göra ett nivåtest. I så fall får du ett mejl eller sms. Testet behöver du göra för att vi ska kunna placera dig på rätt nivå i den kurs du har sökt..
 • Komplettera: Ansökan är inte komplett och du behöver lämna in ytterligare betyg eller intyg. Du kommer få ett mejl eller sms där det står att du behöver komplettera din ansökan. Vet du inte vad du ska komplettera med, kontakta oss på antagning.komvux@orebro.se
 • Avvakta betyg: Vi inväntar dina betyg från pågående kurser, det vill säga kurser som du läser nu.
 • Ofullständig: Din ansökan är inte komplett och sista dag för komplettering har passerat.
 • Mottagen: Ansökan är okej och mottagen. Klar för antagning.
 • Erbjuden plats: Du kommer att få ett mejl, sms eller brev på posten där du erbjuds en plats till kursen. I utskicket från oss finns även mer information och hur du ska göra för att tacka ja till kursen.
 • Reserv: Kursen är full och du står som reserv. Det innebär att det var fler sökande än tillgängliga platser. Vid reservantagningen får du ett nytt antagningsbesked med information om du erbjuds en plats eller inte.
 • Antagen: Du har tackat ”ja” och är nu antagen till kursen eller utbildningen du har sökt. Du kommer nu få ett mejl, sms eller brev på posten med mer information om vad du ska göra för att bekräfta din plats.
  Manual: Så här hittar du ditt antagningsbesked i ansökningssystemet. Pdf, 124.4 kB.
 • Ej antagen: Du är inte antagen till kursen.

5. Komplettera din ansökan

Om du saknar något dokument när du gör din ansökan kan du komplettera med detta vid ett senare tillfälle. Det gör du genom att logga in på samma sätt som när du ansökte. Gå in under rubriken studieplan.

Detsamma gäller om du får ett mejl eller sms från oss där det står att din ansökan inte är komplett. Då kan du logga in på samma sätt som när du gjorde din ansökan och komplettera med det som saknas.

6. Få hjälp med ansökan

Kontakta:

1. Studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp att planera vilka kurser du ska läsa.

2. Elevsupport om du vill ha hjälp att göra din ansökan. Du måste ha en fungerande e-postadress innan besöket.

 • Du som har din planering klar och vet vilka kurser du vill söka kontaktar vår Elevsupport. Elevsupporten finns i rum BC45 på skolan, i huvudkorridoren. Du kan även kontakta Elevsupporten via e-post: komvux.elevsupport@orebro.se.

Studie- och ansökningsperioder 2024


Studieperiod

Kurstid

Ansökningstid

Sista kompletteringsdag

Antagnings­besked

skickas ut

SP 5 2024

Reguljära och distanskurser via Komvux och extern utbildare

3 juni - 9 aug

22 mars -

29 april

10 maj

22 maj

SP 1 2024
Reguljära och distanskurser via Komvux och extern utbildare

19 aug - 3 jan

15 april -

15 maj

13 juni

20 juni

SP 2 2024
Reguljära och distanskurser via Komvux och extern utbildare

28 okt - 3 jan

15 augusti -

26 september

7 oktober

17 oktober

SP 3 2025
Reguljära och distanskurser via Komvux och extern utbildare

13 jan - 30 maj

15 oktober -

19 november

1 december

19 december

Kontakta oss om du har frågor om din ansökan

E-post: antagning.komvux@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se