Gå till innehåll

Studera på dagtid, kvällstid eller distans – gymnasiekurser

Du som vill läsa gymnasiekurser på Komvux kan välja att studera på dagtid, kvällstid eller distans.

Innehåll på sidan

Studera på dagtid

Du som studerar på dagtid har lärarledda lektioner vid två till tre tillfällen per vecka.

Du studerar enligt en planering. Läraren föreläser och har genomgångar av kursinnehållet. Du har möjlighet att ställa frågor och samarbeta med andra elever i gruppen.

Utöver lektionerna i skolan måste du även avsätta tid för hemuppgifter och egna studier. Prov och redovisningar gör du oftast på den schemalagda tiden för kursen.

Fronter är vår digitala lärplattform

På alla kurser använder vi en lärplattform som heter Fronter. Där har du tillgång till materialet i kursen.

Krav på närvaro och uppgifter

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen finns vissa krav på närvaro och uppgifter:

  • Du måste delta på de obligatoriska lektionerna. Om du är sjuk måste du meddela läraren.
  • Du måste ha löpande kontakt med din lärare.
  • Du måste göra de uppgifter du får inom en bestämd tid.

Studera på kvällstid

Du som studerar på kvällstid har lärarledda lektioner vid ett tillfälle per vecka.

Studieformen ställer höga krav på motivation och god självdisciplin, eftersom det är mycket studietid på egen hand.

Du studerar enligt en planering. Läraren föreläser och har genomgångar av kursinnehållet. Du har möjlighet att ställa frågor och samarbeta med andra elever i gruppen.

Utöver lektionerna i skolan måste du även avsätta tid för hemuppgifter och egna studier. Prov och redovisningar gör du oftast på den schemalagda tiden för kursen.

Fronter är vår digitala lärplattform

På alla kurser använder vi en lärplattform som heter Fronter. Där har du tillgång till kursens material.

Krav på närvaro och uppgifter

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen finns vissa krav på närvaro och uppgifter:

  • Du måste delta på de obligatoriska lektionerna. Om du är sjuk måste du meddela läraren.
  • Du måste ha löpande kontakt med din lärare.
  • Du måste göra de uppgifter du får inom en bestämd tid.

Studera på distans

Att studera på distans innebär att du studerar på egen hand enligt en bestämd planering. Du kommer att få lämna in inlämningsuppgifter löpande. Du har kontakt med din lärare per telefon, e-post, Adobe Connect, Skype och en lärplattform. Undervisningen får du i ett digitalt klassrum, och du behöver därför ha en dator. Ibland är det externa utbildningsföretag som håller i kursen. 

Du kan välja din studietakt; 25 % som lägst och 100 % som högst.

Flexibel studieform där du själv tar ansvar för dina studier

Att studera på distans är en flexibel studieform, eftersom du själv bestämmer när och var du ska studera. Men det kräver också mycket hög självdisciplin och motivation, eftersom du själv helt tar ansvar för dina studier.

I många kurser ingår även några obligatoriska moment som laborationer, muntliga redovisningar eller nationella prov. Det är fysiska träffar som du måste närvara på. De hålls i Örebro.

Kursutbud

Gymnasiekurser

Så här ansöker du

Distanskurser som finns i kursutbudet söker du via webben.

Ansökan till gymnasiekurser

Kurser som inte finns i kursutbudet kan eventuellt gå att söka genom att kontakta en studie- och yrkesvägledare som då gör en särskild ansökan.

Vänd dig till våra studie-och yrkesvägledare på Vägledningscenter om du vill gå en kurs på distans som inte finns i kursutbudet på webben. De hjälper dig med en särskild ansökan.

Halvdistans

Halvdistans innebär att du till största delen studerar på distans men att du även måste delta på obligatoriska träffar på plats cirka 1 gång i månaden. Dessutom ingår obligatoriska moment som laborationer, muntliga redovisningar och nationella prov.

Krav på närvaro och uppgifter

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen finns vissa krav på närvaro och uppgifter:

  • Du måste delta på obligatoriska träffar. Om du är sjuk måste du meddela läraren.
  • Du måste ha löpande kontakt med din lärare.
  • Du måste göra de uppgifter du får inom en bestämd tid.

Så långa är kurserna

Kursernas längd varierar mellan 10 och 20 veckor. Om du studerar på heltid läser du 20 poäng per vecka. Det motsvarar 400 poäng på 20 veckor.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se