Gå till innehåll

Studera på dagtid eller Flex– gymnasiekurser

Du som vill läsa gymnasiekurser på Komvux kan välja att studera på dagtid eller Flex.

Innehåll på sidan

Studera på dagtid

Du som studerar på dagtid har lärarledda lektioner vid två till tre tillfällen per vecka.

Du studerar enligt en planering. Läraren föreläser och har genomgångar av kursinnehållet. Du har möjlighet att ställa frågor och samarbeta med andra elever i gruppen.

Utöver lektionerna i skolan måste du även avsätta tid för hemuppgifter och egna studier. Prov och redovisningar gör du oftast på den schemalagda tiden för kursen.

Fronter är vår digitala lärplattform

På alla kurser använder vi en lärplattform som heter Fronter. Där har du tillgång till materialet i kursen.

Krav på närvaro och uppgifter

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen finns vissa krav på närvaro och uppgifter:

  • Du måste delta på de obligatoriska lektionerna. Om du är sjuk måste du meddela läraren.
  • Du måste ha löpande kontakt med din lärare.
  • Du måste göra de uppgifter du får inom en bestämd tid.

Studera på Flex

Att studera enligt studieformen flex innebär att du kommer att ha ett antal obligatoriska tillfällen på kvällstid på plats i skolan för examinerande uppgifter/prov. Du får mer information om kursen av din lärare i samband med kursstarten. Då får du även reda på antal obligatoriska tillfällen samt vilka datum som blir aktuella så att du kan planera för det.

Studieformen ställer höga krav på motivation och god självdisciplin, eftersom det är mycket studietid på egen hand.

Fronter är vår digitala lärplattform

På alla kurser använder vi en lärplattform som heter Fronter. Där har du tillgång till kursens material.

Krav på närvaro och uppgifter

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen finns vissa krav på närvaro och uppgifter:

  • Du måste delta på de obligatoriska lektionerna. Om du är sjuk måste du meddela läraren.
  • Du måste ha löpande kontakt med din lärare.
  • Du måste göra de uppgifter du får inom en bestämd tid.

Saknar du kurser i kursutbudet?

Vänd dig till våra studie-och yrkesvägledare på Vägledningscenter om du vill gå en kurs på distans som inte finns i kursutbudet på webben. De hjälper dig med en särskild ansökan.

Så långa är kurserna

Kursernas längd varierar mellan 10 och 20 veckor. Om du studerar på heltid läser du 20 poäng per vecka. Det motsvarar 400 poäng på 20 veckor.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se