Gå till innehåll

Undersköterska (hette tidigare Vård- och omsorgsutbildning)

Det här är en utbildning för dig som tycker om att hjälpa andra människor. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom sjukvården och äldreomsorgen. Du kan även arbeta inom psykiatrin och med personer som har funktionsvariationer.

Innehåll på sidan

Behörighet till utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kunskaperna ska motsvara grundskolans årskurs 9. Ett godkänt språktest är obligatoriskt för alla sökande som inte har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Om du har läst kurserna via Komvux ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg och/eller testresultat.

Språktest

Efter inlämnad ansökan kommer du bli kallad till ett språktest, som bekostas av Komvux.

Har du godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå kommer du inte bli kallad till ett språktest.

Om yrket

På utbildningen får du kunskaper för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatrisk verksamhet, verksamhet för personer med funktionsvariationer samt äldreomsorg.

Exempel på yrken efter utbildningen:

  • Vårdbiträde
  • Undersköterska inom hälso- och sjukvård
  • Undersköterska inom äldreomsorgen
  • Skötare inom psykiatrisk vård
  • Boendestödjare
  • Personlig assistent

Om utbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår 4–5 veckors APL varje studieperiod. Den ger dig praktisk inblick i och erfarenhet av ditt kommande yrke. Den ger dig också värdefulla kontakter i arbetslivet. Det arbetsplatsförlagda lärandet genomförs med stöd av en handledare och sker på dagtid, kvällstid och helger. För att få genomföra APL inom vård och omsorg krävs utdrag ur polisens belastningsregister

Studieperioder

Du läser på heltid (40 timmar per vecka) i tre studieperioder om totalt 60 veckor och är schemalagd ungefär 25 timmar per vecka.

Tänk på att många arbetsgivare inom vård och omsorg kräver att du har kunskaper motsvarande Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå.

Upplägg nya undersköterskeutbildningen

Från och med hösten 2023 ges utbildningen på tre terminer (studieperioder). Kurser som läses respektive termin och antal poäng.

Kurser och poäng termin 1

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Social omsorg 1

100 p

Gerontologi och geriatrik

100 p

Omvårdnad 1

100 p

Hälso- och sjukvård 1

100 p

Sve1/Sva1

50 p

Kurser och poäng termin 2

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Psykiatri 1

100 p

Psykiatri 2

100 p

Psykologi

50 p

Sve1/Sva1

50 p

Kurser och poäng termin 3

Kurs

Poäng

Hälso- och sjukvård 2

100 p

Anatomi och fysiologi 2

50 p

Social omsorg 2

100 p

Omvårdnad 2

100 p

Komvuxarbete

100 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Upplägg gamla vårdutbildningen

Kurser som läses respektive termin och antal poäng (för de elever där termin 1 är redan är klar).

Kurser och poäng för den gamla vårdutbildningen

Termin 2

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p

Psykiatri 1

100 p

Gerontologi / geriatrik

100 p

Hälsa och sjukvård 1

100 p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

50 p

Termin 3

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Social omsorg 2

100 p

Psykiatri 2

100 p

Omvårdnad 2

100 p

Termin 4

Kurs

Poäng

Hälsa och sjukvård 2

100 p

Anatomi och fysiologi 2

50 p

Komvuxarbete

100 p

Räddningsmedicin

100 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Kurslitteratur

Kurslitteratur till vård- och omsorgskurser hittar du här.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsutbildningen på Komvux är en del av Vård- och omsorgscollege. För dig som elev innebär det bland annat att du har möjlighet att ta ut diplom efter utbildningen. För att få jobb som undersköterska på Universitetssjukhuset i Örebro måste du ha ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Kunskapskrav för dig som vill ta ut diplom

Om du vill ta ut diplom måste du, förutom kurser i vård och omsorg, även ha kunskaper som motsvarar godkänt betyg i följande gymnasiekurser:

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
  • Samhällskunskap 1a1

Läs mer om diplom på Vård- och omsorgscollege webbplats.

Är du döv eller har en hörselnedsättning?

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Validering av kunskaper inom vård och omsorg

Du som har arbetat inom vård och omsorg och har kunskaper inom området kan validera dina kunskaper. Validering innebär en bedömning av dina kunskaper och din kompetens. Här kan du läsa mer om validering och hur du ansöker.

Kurser och poäng termin 1 - Vårdbiträde

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Hälso- och sjukvård 1

100 p

Gerontologi och geriatrik


Omvårdnad 1

100 p

Social omsorg 1

100 p

Hälso- och sjukvård 1


Sv1/Sva1/

50 p

Kurser och poäng termin 2 - Vårdbiträde

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

100 p

Gerontologi / geriatrik

100 p

Hälso och sjukvård 1,

100 p

Psykiatri 1

100 p

Kurser och poäng termin 3 - Undersköterska

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Omvårdnad 2

100 p

Psykiatri 2

100 p

Social omsorg 2

100 p

Kurser och poäng termin 4 - Undersköterska

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi

50 p

Hälso och sjukvård 2

100 p

Komvuxarbete

100 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Räddningsmedicin

100 p

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se