Gå till innehåll

Lager, terminal och logistik

Som lager-, terminal- och logistikarbetare arbetar du ofta i en lagerlokal. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt beroende på arbetsplats. Oftast handlar yrket om att lasta, lossa och lagerföra gods och varor som sedan ska transporteras vidare till kunder.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen

När vi har klart med datum för nästa kursstart informerar vi här om när ansökan öppnar.

Innehåll på sidan

Om yrket

Lager-, terminal- och logistikarbetare arbetar för det mesta dagtid, men det kan förkomma skiftarbete med oregelbundna arbetstider. Arbetet innebär att du måste vara noggrann och kunna samarbeta med andra. Du kommer bland annat att hantera olika truckar och maskiner. Arbetet kan vara både fysiskt och mentalt krävande då du ska ha koll på varuleveranser, lasta pallar, sortera produkter och beställa material.

För att kunna söka jobb som lager-, terminal och logistikarbetare är det viktigt att kunna prata, förstå, läsa och skriva på svenska. I kurserna ges stöd av en svensklärare som arbetar tillsammans med yrkesläraren för att du ska nå utbildningens mål.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig vad som krävs för att bli en effektiv lager-, terminal- och logistikarbetare. Logistik innebär att rätt produkter ska komma in vid rätt tid och även skickas till kund på avtalad tid.

De praktiska och teoretiska kurserna som är specifika för yrket lager-, terminal- och logistikarbetare bedrivs av lärare med erfarenhet av yrket. Stödet du får för att klara av att nå kursmålen sker med hjälp av en utbildad och erfaren svensklärare.

Du får kunskap om hur du ska utföra ditt arbeta för att inte skada dig, vilket är viktigt när man har ett fysiskt arbete.

Som en stor del i utbildningen ingår möjligheten att arbeta för utbildningsintyg till truck och hjullastare för godshantering.

Utbildningen sker i samarbete med Tullängsgymnasiet. Större delen av utbildningen är i deras lokaler på Skebäcksvägen 48-50 i Örebro.

En del teoretiska lektioner kommer även vara förlagda till Campus Risbergska.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Avgifter

Utbildningen kostar inget men du behöver själv betala för kurslitteratur, arbetskläder och skyddsskor.

Utbildningsperiod

25 september 2023 – 3 maj 2024. Utbildningstiden är 32 veckor.

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande. Utbildningen måste även få ekonomiskt stöd från staten.

Kurser som ingår, 1100 poäng

Länkarna går till Skolverkets webbplats.

Kurs och poäng

Kurs

Poäng

Hantering av varor och gods

200 p

Lagerprocesser

200 p

Logistik 1

100 p

Maskinell godshantering

200 p

Plocklagerhantering

100 p

Orienteringskurs arbetsliv och arbetsmarknad

200 p

Orienteringskurs yrkessvenska

100 p

Behörighet till utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du ska ha kunskaper motsvarande:

  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 2 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Är du döv eller har en hörselnedsättning?

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Kort ansökningstid. Lämna in ansökan omgående.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart kallas du till ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Frågor?

Generella frågor om utbildningen och hur du ansöker

Kontakta Vägledningscenter

Frågor om innehållet i utbildningen

Kontakta Peter Larsson, lärare
peter.larsson@orebro.se073-367 39 89

Frågor om yrkesvuxutbildningar eller om du har behov av stöd i undervisningen

Kontakta Henrik Frih, utbildningssamordnare
henrik.frih@orebro.se, 019-21 38 50

Medfinansiering av EU

Utbildningen delfinansieras av EU-medel.

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se