Gå till innehåll

Kurslitteratur Vård- och omsorgsutbildningen

Här hittar du kurslitteratur kopplade till våra kurser på vård- och omsorgsutbildningen för termin 1, 2, 3 och 4 våren 2024.

Litteraturlista vård- och omsorgskurser termin 1, våren 2024

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Anatomi & Fysiologi 1

Anatomi och fysiologi. Första upplagan, [Malmö]

ISBN: 9789151105345

Bengtsson, Maria & Lundström, Ulla (2021)

Gleerups
Utbildning AB

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1. Första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151106410

Bengtsson,  Christidis, Lundström, Stenlund, (2021)

Gleerups

Social omsorg 1

Social omsorg 1. Första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151105383

Carlander, Helen (2021)

Gleerups

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik. Första upplagan [Malmö]

ISBN:

9789151104454

Lindqvist, Eva-Lena (2021)

Gleerups

Hälso och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1. Första upplagan, [Malmö]

ISBN: 9789151106458

Bengtsson, Maria, Christidis, Maria, Lundström, Ulla & Stenlund, Anna-Lena (2021)

Gleerups

SVE 1

Kontext Svenska. 1 För vård- och omsorgsprogrammet. Första upplagan,[Lund]

ISBN:

9789144097503

Hedencrona, E. & Smed-Gerdin, K. (2014)

Studentlitteratur

SVA 1


Kontext Svenska som andraspråk 1 Språkhäfte med övningar. Upplaga 2,[Lund]

ISBN:

9789144136523

Hedencrona, E. & Smed-Gerdin, K. (2020)

Studentlitteratur

Litteraturlista vård- och omsorgskurser termin 2, våren 2024

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Funktions-förmåga 1

Funktionsförmåga 1. Första upplagan,[Malmö]

ISBN: 9789151104485

Larsson, Iréne & Bäcklinder Setterlund, Marie (2021)

Gleerups

Funktions-förmåga 2

Funktionsförmåga och funktions-nedsättning 2.

Samt annat material som tillhandahålls av kursansvarig lärare

ISBN: 9789152361825

Svensson Höstfält, Sonja (2022)

Sanoma utbildning

Psykiatri 1

Psykiatri 1. Andra upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151105307

Niemi, Susanne (2021)

Gleerups

Psykiatri 2

Psykiatri 2. Första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151105314

Niemi, Susanne (2021)

Gleerups

Psykologi

Psykologi 1. Andra upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151103273

Phillips, Tove (2021)

Gleerups

SVE 1

Kontext Svenska. 1 För vård- och omsorgsprogrammet. Första upplagan, [Lund]

ISBN:
9789144097503

Hedencrona, E. & Smed-Gerdin, K. (2014)

Studentlitteratur

SVA 1


Kontext Svenska som andraspråk 1 Språkhäfte med övningar. Upplaga 2,[Lund]

ISBN:
9789144136523

Hedencrona, E. & Smed-Gerdin, K. (2020)

Studentlitteratur

Litteraturlista vård- och omsorgskurser termin 3, våren 2024

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2. Första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151106427

Bengtsson, Maria, Christidis, Maria, Lundström, Ulla & Stenlund, Anna-Lena (2021)

Gleerups

Psykiatri 2

Psykiatri 2. Första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151105314

Niemi, Susanne (2021)

Gleerups

Social omsorg 2

Social omsorg 2. Första upplagan, [Stockholm]

ISBN:
9789147144884

Bodén, Nina & Wedman, Eva (2022)

Liber

Funktions-förmåga 2

Funktions-förmåga och funktionsnedsättning 2.

Samt annat material som tillhandahålls av kursansvarig lärare

ISBN: 9789152361825

Svensson Höstfält, Sonja (2022)

Sanoma utbildning

Litteraturlista vård- och omsorgskurser termin 4, våren 2024

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 2, elevbok.

ISBN:
9789151107714

Bengtsson, Maria & Lundström, Ulla (2022)

Gleerups

Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvård 2. Första upplagan, [Stockholm]

ISBN:
9789147144907

Walldin, Christina & Bodén, Nina (2022)

Liber

Samhällskunskap 1a1

Kompass till samhällskunskap 50. Andra upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789140694249

Eliasson, M. & Nolervik, G. (2018)

Gleerups

Komvuxarbete

Material tillhandahålls av din lärare
Räddningsmedicin

Räddningsmedicin. Första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151107684

Eweson,Sara & Malm, Andreas (2022)

Gleerups

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se